Liturgie

Uit Christipedia

Liturgie is de vormgeving en invulling van de samenkomst. Evangelische kerken, waar 'liturgie' een beladen term is, hebben vaak een dienst waarvan de vorm en invulling (inhoud) minder is vastgelegd dan bijv. in de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

Bij de Vergadering van Gelovigen, waar men de Geest ruimte wil geven om in te geven aan wie Hij wil (zie 1 Cor 12 en 14), is een minimale liturgie. In veel vergaderingen staan slechts enkele momenten in de dienst vast (bijv. begintijd, eindtijd, pauze), de volgorde van de twee hoofdonderdelen (eredienst met avondmaal, gevolgd door de woordbediening) en enkele onderdelen, bijvoorbeeld dankzegging voor brood en beker, mededelingen aan het eind van de samenkomst.

Samenkomsten die liturgisch steeds zijn 'dichtgetimmerd' kunnen op den duur leiden tot lege vormen, passiviteit bij de gelovigen, saaiheid en dorheid. Een minimale liturgie kan leiden tot oppervlakkigheid, als gelovigen doordeweeks niet bezig zijn met de dingen van de Heer en/of een passieve en consumerende houding aannemen ('op elkaar wachten').