Maarten 't Hart

Uit Christipedia

Maarten ’t Hart (geb. 1944) is een Nederlandse bioloog en schrijver.

Hij is kerkelijk opgevoed in Maassluis. Het gezin hoorde bij de Gereformeerde Kerken. In zijn jonge jaren, als student biologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, brak hij met het geloof in de God van de Bijbel. Later ging hij ook tegen zijn opvoeding schrijven – en fel.

’t Hart schreef in 1997 het boekje Wie God verlaat heeft niets te vrezen. De ondertitel luidt: De Schrift betwist. In het eerste hoofdstuk van het boek blijkt dat Maarten al als kleine jongen tegenzin had tegen God, tegen de Bijbel. Dan is het niet verbazingwekkend dat hij als student aan de universiteit met alles breekt.

In het tweede hoofdstuk vraagt hij als doctor in de biologie zich af hoe in Genesis 1 vers 31 kan staan: “God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” De vragen die hij vervolgens stelt, en de voorbeelden die hij ter tafel brengt, snijden hout. ’t Hart heeft een punt, en wel dit: wij begrijpen van God een heleboel niet. Wanneer we de natuur bestuderen, zijn er veel onbeantwoorde vragen. En des te meer je studeert, des te meer vragen er komen, die misschien ook wel allemaal onbeantwoord blijven. Hoewel ook door wetenschappers van naam veel steekhoudende antwoorden zijn geformuleerd! En de kerk moet blijven studeren in het Woord en in de natuur om antwoorden te zoeken.

Het is verdrietig dat iemand door het onbegrijpelijke in God komt tot het standpunt, dat God dús niet bestaat, of áls Hij wel zou bestaan, dat Hij dan wel een verschrikkelijk negatieve God moet zijn.

Het lijkt erop dat Maarten ’t Hart het prachtig vindt dat hij de Bijbel ‘onderuit kan halen’, dat hij met de God van de christenen kan spotten en het geloof van zijn voorgeslacht belachelijk kan maken. Met de vragen die ’t Hart stelt, worstelen velen, jong en oud. Maar als we wénsen dat er geen God is, en dat de Bijbel uiteindelijk een sprookjesboek is …, als we wensen dat geloof niet meer is dan een hersenspinsel en dat heel de christelijke godsdienst niets anders is dan autosuggestie …, dan heeft het geen zin om de vragen van deze man te beantwoorden. Dan heeft het slechts zin om te getuigen: God leeft. En het geloof weet, dat Hij volkomen wijs is!