Magistraat

Uit Christipedia

Een magistraat is 1. een overheid, met name een stadsregering, 2. een overheidspersoon of 3. een rechterlijk ambtenaar[1].

Het woord komt van het Latijnse magistratus. Magistraatschap is het zijn van magistraat; synoniem: magistraatsambt. Een magistraatspersoon is iemand die tot de magistraat, de overheid, behoort; synoniem: overheidspersoon.
Jer 25:19  Farao, den koning van Egypte met zijn hovelingen en magistraten en heel zijn volk; (Canis)

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.