Manasse (naam)

Uit Christipedia

Manasse (Grieks: Manasses, Eng.: Manasseh) is de naam die Jozef aan zijn eerstgeborene gaf. Zijn jongere broer was Efraïm.

Ge 41:51 (SV) En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, [zeide] [hij] God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders.
Ge 41:51 (HSV) Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, [zei hij], God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten.

“Manasse” betekent “doen vergeten”, met de gedachte die Jozef uitdrukte: "God heeft mij doen vergeten".

De eigennaam “Manasse” ging over op het nageslacht van Manasse (de stam Manasse, de Manassieten) en op het gebied dat deze stam ten erfdeel toeviel (stamgebied). Manasse is ook de naam van een koning van Juda.