Merodach

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mardoek)

Merodach oftewel Mardoek is een Babylonische afgod, die in de Bijbel wordt genoemd:

Jer 50:2 Verkondigt onder de heidenen, en doet horen, en werpt een banier op, laat horen, verbergt het niet; zegt: Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd! (SV)

Merodach was de stadsgod van Babylon en de voornaamste god van Babylonië. Zijn inheemse naam was Mardoek, ook geschreven Marduk. Zijn bijnaam was Bel (= Heer, vgl. Baäl = Heer)[1].

Aangenomen wordt dat de naam Merodach betekent ‘zoon van de zon’. Op de inscripties van Nebukadnézar wordt hij genoemd "verheven gebieder, en koning van hemel en aarde, koning van de goden."

Merodach komt overeen met de god Jupiter van de Romeinen. Maar volgens de Hebreaicus Gesenius is Merodach waarschijnlijk de planeet Mars of de afgod Mars (de god van de oorlog).

Hij is de schepper der wereld, volgens het scheppingsverhaal 'Enuma Elish'[1]. Aan hem worden toegeschreven: almacht, wijsheid, ondoorgrondelijkheid, oorlogszuchtig optreden, genezing van zieken

Wat betreft de genezing van zieken, valt het op dat de waanzin van Nebukadnezar door God berokkend en weer weggenomen wordt. Na zijn genezing geeft deze Babylonische koning God de eer.

Symbool. Merodach wordt voorgesteld door een viervoetige slangendraak.

Mensennamen. De naam Merodach komt vaak voor in eigennamen van koningen en van andere mensen, zoals in Merodach-Baladan, Evil-Merodach, Messi-Mordachus, Sisimor-dachus, Mardocentes.

'Bel'. Mardoek kreeg de bijnaam "Bel", en wordt zo met Enlil/Bel, de god van de lucht, vereenzelvigd (vgl. Ef 2:2; Dan 4:8; Jes 46:1; Jer 50:2; 51:44).

De Babylonische koning Nebukadnezar noemde Bel 'mijn god'.

Da 4:8  Totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam, wiens naam Beltsazar is, naar den naam mijns gods, in wien ook de geest der heilige goden is; ... (SV)

Het einde van een gebed tot Mardoek (Merodach) luidt: "Mijn heer is mijn god, mijn heer is mijn heerser, is er naast hem nog een heer?"[1]

Mensenoffers. Aan Merodach, evenals aan de afgod Saturnus, brachten de oude Semitische volken mensenoffers.

Vele goden worden beschouwd als manifestaties van Mardoek[1].

Meer informatie

Marduk (god), op nl.wikipedia.rog.

Zie ook

Bel (god)

Bronnen

  • Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007 s.v. Mardoek
  • Bijbels Theologische Encyclopedie ed. 2008 s.v. Merodach
  • Barnes Notes bij Jes. 39:1
  • Roger Liebi, Das Buch Daniël, hoofdstukken 1 t/m 3 (juni 2013). Transcript van een toespraak.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Roger Liebi, Das Buch Daniël, hoofdstukken 1 t/m 3 (juni 2013). Transcript van een toespraak.