Mars

Uit Christipedia

Mars is een planeet in ons zonnestelsel. Is er leven op Mars (geweest)? De vraag kan wetenschappelijk nog niet beantwoord worden.

Voor leven is vloeibaar water nodig. De omstandigheden voor vloeibaar zijn op Mars zeer ongunstig. Of er vloeibaar water op Mars voorkomt, is onzeker[1]. De planeet toont echter wel de sporen van vloeibaar water in het verleden. Het water lijkt echter te zuur en te zout te zijn geweest voor vormen van leven zoals wij die op aarde kennen.

Naast vloeibaar water zijn stikstof, zuurstof en zwavel belangrijke stoffelijke voorwaarden voor biologisch leven. Deze laatste stoffen zijn wel gevonden op Mars.

Voetnoot

  1. Grote hoeveelheid vloeibaar water gevonden op Mars, NewScientist.nl, nieuwsbericht van 25 juli 2018,https://newscientist.nl/nieuws/vloeibaar-water-gevonden-op-mars-onder-de-ijskap/