Massada

Uit Christipedia

Massada, ook gespeld Masada, is de naam van een rots in de woestijn van Juda bij de Dode Zee in Israël waarop de ruïne van een paleisburcht is te vinden. Massada staat symbool voor de vastbeslotenheid van de Joden om vrij te zijn van vreemde overheersing in eigen land.

De naam komt van het Hebreeuwse metsoedah en betekent ‘vesting’.

Voor de geschiedenis van de plaats is de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus de belangrijkste bron.

Op het rotsplateau bouwde Alexander Jannaeus, die van 103–76 v.C. koning en hogepriester van de Joodse Hasmoneese staat was, een paleis. Naar deze plek vluchtte in 40 v. C. uit Jeruzalem koning Herodes de Grote. De vesting werd tussen 40 en 4 v.Chr. door hem uitgebreid tot een paleisburcht en een veilige vluchtplaats.

Deze burcht was het laatste bolwerk van de joodse opstand tegen de Romeinen. De Zeloten hadden de vesting veroverd in 66 n.C. Na langdurig beleg door de Romeinen onder Silva moesten de opstandeling hun verzet op 15 april 73 n.C. opgeven. Op aansporing van hun leider, Eleazar ben Jaïr, verkozen zij (ca. 960 mensen) de dood door eigen hand boven overgave aan de Romeinen.

Massada werd zo een symbool van joods heroïsme tijdens de opstand tegen de Romeinse overheersing.

Na de stichting van de staat Israël in 1948 werd Massada een centrum van nationale verering en toerisme. Daar zweren de Israëlische officieren trouw zweren aan de staat.

In 2001 is Massada door UNESCO opgenomen op de lijst van werelderfgoederen.


Amazing Aerial View of Masada in 4k - Drone Cinematography by Jeffrey Worthington. Gepubliceerd op 31 jul. 2015.

Bronnen

Art. Massada op Wikipedia.nl. Enige tekst hiervan is verwerkt.

Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007 (Microsoft Corporation/Het Spectrum) s.v. Masada.