Mattheüs (apostel)

Uit Christipedia

Mattheüs (ook gespeld Matteüs), de zoon van Alfeüs, was één van de twaalf apostelen en de schrijver van het gelijknamige 'evangelie naar Mattheüs'.

Zie Matt. 9:9; 10:3; Marcus 3:18; Lucas 6:15;  Handelingen 1:13.

Mattheüs in de verbeelding van de schilder James Tissot (1836-1902)

Naam. De naam Mattheüs komt uit het Latijn (Mattheus in de Latijnse vulgaat-vertaling) en luidt in het Grieks, de brontaal van het Nieuwe Testament, Mat’thaios (Ματθαιος). De betekenis van de naam is 'geschenk van Jahweh', 'gave van Jahweh'. Hij heet Levi in Markus 2:14 en Lucas 5:27,29. 

Hij was een tollenaar, dit is een belastingambtenaar die belasting voor de Romeinen inde. Hij verliet zijn kantoor ('tolhuis') onmiddellijk toen hij door de Heer Jezus werd geroepen en bereidde de Messias een maaltijd.

Mr 2:14 En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. Mr 2:15 En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, en vele tollenaars en zondaars lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden Hem. Mr 2:16 En toen de schriftgeleerden en de farizeeen Hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? Mr 2:17 En toen Jezus dit hoorde, zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (TELOS)

Geen enkele andere voorvallen zijn van hem opgetekend los van de andere apostelen. We weten niet veel bijzonderheden van deze apostel, behalve dat hij waarschijnlijk een vooraanstaand man was in de kring van tollenaars. Ook was hij blijkbaar schatrijk. Lukas vermeldt dat hij een grote feestmaaltijd aanrichtte, waarbij vele tollenaars aanwezig waren. Zelf is Mattheüs in zijn geschiedverhaal over deze gebeurtenis wat bescheidener.

Schrijver. Algemeen wordt aangenomen dat hij de schrijver is van het evangelie dat zijn naam draagt​​.