Medad

Uit Christipedia

Medad was een van de zeventig oudsten die een deel van de Geest, die op Mozes rustte, ontving. Hij profeteerde door de Geest in Israëls legerkamp, hoewel hij niet was komen opdagen bij de tabernakel, waar hij ontboden was.

Naam. De Hebreeuwse naam is מידד, Meydad. De eigennaam betekent "liefde"[1]. Het strongnummer is H4312. De naam komt 2x voor in het Oude Testament en wel in Num. 11:26-27.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.