Melito van Sardes

Uit Christipedia

Melito van Sardes (ook gespeld Meliton van Sardes, Grieks: Μελίτων Σάρδεων) was een schrijver uit de tweede eeuw n.C. en opziener van de gemeente te Sardes in Klein-Azië. Hij wordt gerekend tot de Apologeten, de geloofdsverdedigers uit de tweede eeuw n.C. Hij overleed ca. 180 n.C.

De kerkhistoricus Eusebius van Caesarea is de belangrijkste bron van informatie over zijn leven en werk. Hij vermeldt de volgende werken: "Van Melito twee boeken over Het Paasfeest, over Levenswandel en de profeten, over De kerk, en een boek over De dag des Heeren; voorts over Het menselijk geloof, over De schepping, over Geloofsgehoorzaamheid en de zintuigen; bovendien over Ziel, lichaam, over De doop, over De waarheid, en De geboorte van Christus; ook nog een boek van hem over Profetie, over Ziel en lichaam, over Gastvrijheid, De Sleutel, over De duivel en De openbaring van Johannes, ook over De lichamelijkheid van God; tenslotte is daar het Verzoekschrift aan Antoninus."

Melito wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van een groep christenen in de oudheid die het paasfeest vierden op dezelfde datum als de Joden, te weten op de 14e Nisan.

Bronnen

Op 11 november 2011 is gebruik gemaakt van tekst uit het artikel Melito van Sardes, Wikipedia.nl