Mestpoort

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Mestpoort of Aspoort is een stadspoort in de zuidelijke punt van Jeruzalem ten tijde van Nehemia. Zij wordt genoemd in Neh. 2:13,15; 3:14; 12:31.

Plaats van de Mestpoort in de zuidelijke punt van de stadsmuur.

Namen. De oude Statenvertaling spreekt van 'Mistpoort', de Herziene Statenvertaling heeft 'Mestpoort'. 'Aspoort' heeft de NBG51-vertaling). Het Duitse woord is Misttor. Het Engelse woord is Dung Gate.  

Ligging. De Mestpoort bevond zich in het zuiden van de stad, duizend el ten zuiden van de Dalpoort (Neh. 3:13), en leidde naar het Hinnomdal, waar de mest en ander vuil (’ as’) werd gestort. Wellicht is de doorgang dezelfde als de in Jer. 19:2 genoemde Schervenpoort[1].   

Nehemia. De Mestpoort werd door Nehemia geinspecteerd en daarna hersteld.

Ne 2:13 Ik ging ‘s nachts door de Dalpoort [de stad] uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. (HSV)

Ne 3:13 De Dalpoort herstelde Hanun, met de inwoners van Zanoah; zíj herbouwden hem en plaatsten zijn deuren, [met] zijn sluitbalken en zijn grendels. [Zij herstelden] duizend el van de muur, tot aan de Mestpoort.
Ne 3:14 De Mestpoort herstelde Malchia, de zoon van Rechab, hoofd van het district Beth-Cherem; hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren, [met] de sluitbalken ervan en zijn grendels.
(HSV)

De huidige Mestpoort in de muur van de oude stadskern (zie tweede plattegrond) dateert van 1538-1540 na Christus.

Voetnoot

De huidige Mestpoort (Eng. Dung gate) in de zuidelijke muur van de oude stadskern.
  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Toelichting bij Neh. 2:13.