Midden-Oosten

Uit Christipedia

Het Midden-Oosten is een gebied met vage grenzen, dat de landen en regio's in West-Azië en delen van Noord-Afrika bevat. Tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) sprak men, gezien vanuit Europa, van het Nabije Oosten. Het begrip Midden-Oosten ontstond in 1918, na de ondergang van het Ottomaanse rijk.

Het Midden-Oosten is de bakermat van de wereld. In dit gebied is Adam geschapen en ontstond de eerste beschaving. Het is de bakermat van de veeteelt en de landbouw. Daar riep God Abraham en ontstond zijn volk Israël. Daar werd God geopenbaard in het vlees, in de mens Jezus Christus. Daar ontstond Gods tweede volk, de gemeente. Daar ontstond, onder de nakomelingen van Ismaël, de Islam. Daar ontstonden dus drie wereldgodsdiensten.

Het Midden-Oosten vormt de doorgang van het Westen naar het Verre Oosten (bijv. via de zogenaamde Zijderoute).

Het Midden-Oosten bevat de meeste aardolie ter wereld. Bijna eenderde van de in de wereld opgepomte olie komt daar uit de grond (2007).

Het Midden-Oosten is een toneel van culturele, religieuze en politieke spanningen Er is een religieuze strijd om de ziel van het Midden-Oosten, tussen enerzijds het sjiitische Iran en zijn bondgenoten en anderzijds de Arabische soennitische landen onder aanvoering van het Saoedische koninkrijk. Het kleine Libanon ligt bij deze strijd in de frontlinie.

De Eufraat en de Tigris ontspringen in de berggebieden van Turkije. In Zuid-Irak stromen ze samen en vormen de rivier Shat al-Arab. Het waterpeil van deze rivieren daalt dramatisch. In het jaar 2008 stroomde er door de Eufraat minder dan een kwart van de hoeveelheid water in 2000. De helft van wat daar in 1970 nog vruchtbare landbouwgrond was, is veranderd in dorre woestijn[1].

Geschiedenis

Een geopolitieke geschiedenis van het oude Midden-Oosten tot 525 v.C.[2]:


The Ancient Middle East: Every Year. Youtube.com: Ollie Bye, 18 nov. 2016. Duur: 7 min 6 sec.

Een geopolitieke geschiedenis van het Midden-Oosten 2500 v.C. — 2017 n.C., met een kader waarin wordt ingezoomd op Israël:


The History of the Middle East. Youtube.com: EmperorTigerstar, 6 juli 2017. Duur: 12 min 20 sec.

Meer informatie

Midden-Oosten, artikel op nl.wikipedia.org

DanielPipes.org bevat artikelen over wat er in het Midden-Oosten aan de hand is.

The Coming Middle East War - Mark Hitchcock - Truth To Go. Youtube.com: 100huntley, 30 juni 2010. Duur: 4 min. 47 sec. Over de toekomstige oorlog in het Midden-Oosten volgens Ezechiël 38-39.

Bill Salus-The Future of the Middle East.....Psalm 83 vs Ezekiel 38-39 - 11-6-2011.wmv. Youtube.com: michael5775, 27 nov. 2011. Duur: 1 uur 2 min 58 sec. Over de onderscheiden oorlogen tegen Israël volgens Psalm 83 (aangrenzende volken) en Ez. 38-39 (verder wonende volken).

Middle East Update: America is leaving the Middle East. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, 5 mei 2021. Christelijke politieke analyse van de terugtrekking van de VS uit het Midden-Oosten. Vanaf 21 min 11 sec.

Voetnoten

  1. Zie Martin Janssen, Nijpend watertekort teistert Midden-Oosten, artikel op Refdag.nl d.d. 26 juni 2009.
  2. De eerstgenoemde ouderdommen (vanaf 15.000 v.C.) zijn niet geloofwaardig.