Midrasj

Uit Christipedia
Titelblad van midrasj Tehiliem (Praag, 1613).

Midrasj is een rabbijnse methode van Bijbeluitleg. De uitlegging kan een enkel vers betreffen of een volledig Bijbelboek. 'Midrasj' kan ook verwijzen naar een compilatie van lessen, in de vorm van commentaar op de (Hebreeuwse) Bijbel. Er is geen eenduidige definitie van 'midrasj'.

Woord. Het Hebreeuwse woord is מִדְרָשׁ, midrāš, d.i. "onderzoek" of "uitleg". Het meervoud is midrasjiem.

Voorbeeld. Zekere rabbi Levi geeft de volgende achtergrondverklaring van waarom Mozes het beloofde land niet mocht ingaan: ”Mozes smeekte G’d: Heer der Wereld, de beenderen van Jozef mogen Israël wel binnen maar ik niet?”. G’d antwoordde: “Jozef identificeerde zich als een Ivri, als Jood. Toen Soelaika, de vrouw van Potifar, zich over Jozef beklaagde, sprak ze over een Hebreeuwse man (Genesis 39:17). Maar toen de dochters van Jitro gered werden van de herders door Mozes, beschreven zij hem als een Egyptische man (Exodus 2:19). Daarom werd Jozef wel maar Mozes niet in Israël begraven”.[1]

Meer informatie

Midrasj, op: nl.wikipedia.org.

Bron

Midrasj, op: nl.wikipedia.org. Enige tekst van de 1e alinea is overgenomen en verwerkt op 27 apr. 2023.

Voetnoot

  1. Aangehaald door rabbijn R. Evers in zijn artikel Met tranen en hoop, op: ChristenenVoorIsrael.nl, 24 april 2023.