Midtribulationisme

Uit Christipedia

Het midtribulationisme is de opvatting dat de opname van de gemeente van Christus ergens zal plaatsvinden in het midden van de zevenjarige verdrukking, van Daniëls 70e jaarweek. De heiligen zullen de eerste helft van de jaarweek doormaken, maar worden weggehaald voordat de zware toorn van Gods in de tweede helft komt, dus vóór de 'grote verdrukking' van de tweede helft.

De opvatting is een minderheidsstandpunt[1] onder premillennialisten, dat is onder hen die geloven dat de Heer Jezus terugkomt vóór zijn duizendjarige vrederijk.

Het woord is van afgeleid van het Engelse 'midtribulationism'; 'mid' = midden, Lat. tribulatio = verdrukking. In het Duits: '' 'Mitttribulationismus', 'Mitteltribulationismus' of 'Mittelentrückungslehre'.

Midtribulationisten doen een beroep op Daniël 7:25 dat over de elfde koning spreekt:
Da 7:25  Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn [bepaalde] tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Da 7:26  Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Da 7:27  Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. (HSV)
De heiligen zullen 3,5 jaar in zijn hand worden overgegeven, dus de eerste helft van Daniëls 70e jaarweek doormaken. In het midden van de jaarweek zal een "gruwel der verwoesting" op de heilige plaats worden gesteld, waarna een grote verdrukking komt. Een moeilijkheid van het midtribulationisme is dat de komst van de Heer en daarmee de Heer Zelf moet wachten op bijzondere Hem en ons bekende gebeurtenissen. "De Heer kon nog niet komen, want eerst moet dit of dat gebeuren." De verwachting van Zijn komst komt achter de verwachting van voorafgaande gebeurtenissen. Zoals een treinreiziger die op een intercity wacht, maar eerst moet wachten tot de boemeltrein is gekomen en gepasseerd. Deze reiziger ziet uit naar de boemeltrein. Pas wanneer deze voorbij is, ziet hij uit naar de intercity.
Lu 12:45  Als die slaaf echter in zijn hart zegt: Mijn heer wacht met komen, en de knechten en de dienstmeisjes begint te slaan, en te eten en te drinken en dronken te worden, Lu 12:46  dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, ... (Telos)

Bron

Rapture, en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 11 juni 2020.

Voetnoot

  1. Enkele vertegenwoordigers van dit standpunt worden vermeld op https://en.wikipedia.org/wiki/Rapture#Mid-tribulational_premillennialism