Mithra

Uit Christipedia

Mithra is de naam van een Perzische god.

De schatbewaarder van de koning Cyrus II van Perzïe ten tijde van Ezra (Ezr, 1:8) was naar die godheid vernoemd: Mithredath= ‘Gewijd aan Mithra’ of 'Gegeven door Mithra'.

Toen het christendom zich verbreidde in het Romeinse rijk bleek de Mithraverering een belangrijke ‘rivaal’.

Bron

dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Commentaar bij Ezra 1:8.