Mizpa

Uit Christipedia

Mizpa (= 'Wachttoren'), Mispa, Mispe of Mitspa is de naam van verschillende plaatsen genoemd in de Bijbel.

Naam. De plaatsnaam is in het Hebreeuws מצפה, Mitspah (klemtoon op 2e lettergreep), hetgeen betekent 'wachttoren'[1], 'wacht'[2]. De naam komt 32x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is H4709. In de Bijbel verwijst de naam naar:

1. een land of landschap, door Hevieten bewoond, aan de voet van de Hermon, dus niet ver van de bronnen van de Jordaan, noordoostelijk van het meer Merom gelegen. Het dal Mizpe is een gedeelte van deze landstreek. Van dit Mizpe is ook in Richt. 11: 29 sprake;

2. een plaats in Gilead (Gen. 31: 49), noordelijk van de Jabbok, de plaats waar Jakob een steenhoop oprichtte in verband met zijn verbond met zijn schoonvader Laban. Laban noemde de plaats ook 'Mispa'.

Ge 31:49  en ook Mispa, want hij zeide: De HERE houde wacht tussen mij en u, wanneer wij van elkander gescheiden zullen zijn. (Telos)

Ligging van Mizpa

3. een Overjordaanse stad, in Gilead gelegen, zuidelijk van de Jabbok, woonplaats van de richter Jefta (zie kaart hieronder). De precieze ligging is onbekend. Dit Mizpa is ook in Hos. 5:1 bedoeld. Het wordt in Joz. 13: 26 Ramath-Mizpe genoemd, omdat Ramoth of Rama in Gilead en Mizpa in Gilead verschillende namen van dezelfde plaats zijn;

Ligging van Mizpa in het land van Gilead4. een stad in de laagte van Juda;
5. een stad in de stam van Benjamin, waar gedurende het tijdvak van de richters, zeker bij het leven van Samuël, volksvergaderingen gehouden werden, en die men als een gewijde plaats beschouwde. Mizpa lag ten noorden van Jeruzalem, zie kaart. Hier verzamelden zich de stammen van Israël om de misdadige mannen van Gibea, een stad gelegen tussen Mizpa en Jebus (Jeruzalem) in, te straffen. Koning Asa deed Mizpa tegen het tienstammenrijk in behoorlijke staat van tegenweer brengen. Hier woonde Gedalja en ook later werd Mizpa door teruggekeerde ballingen bewoond;

Ligging van Mizpa in Benjamin ten noorden van Jeruzalem

6. een stad van de Moabieten.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Mizpa' is op 1 juli 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Dit woordenboek noemt als betekenis 'Wachtturm', 'Warte'. 'Warte' betekent 'wacht'.