Moderne Devotie

Uit Christipedia

De Moderne Devotie (Latijn: Devotio Moderna) is een hervormingsbeweging binnen de middeleeuwse Katholieke Kerk en de maatschappij die opkwam aan het eind van de 14e eeuw.

De beweging ontstond doordat mensen niet tevreden waren met hun situatie als gevolg door misstanden onder de geestelijkheid en in de kerkelijke leiding. De Moderne Devotie stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven. Men streefde naar persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostergelofte af te leggen.

Meer informatie

Moderne Devotie, nl.wikipedia.org.

Bron

Moderne Devotie, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 19 mei 2020.