Naaktheid

Uit Christipedia


Naaktheid is geheel zonder kleding zijn. De allereerste mensen, Adam en zijn vrouw, liepen vóór hun zonde naakt rond en schaamden zich niet voor elkaar.

Ge 2:25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. (HSV)

Toen de eerste mensen de eerste zonde deden, kwamen ze vervolgens tot besef dat ze naakt waren. Daarop bedekten ze zich met vijgenbladeren.

Ge 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook [wat] aan haar man, die bij haar was, en hij at [ervan]. Ge 3:7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Ge 3:8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. Ge 3:9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? Ge 3:10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. Ge 3:11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Ge 3:21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen [daarmee]. (HSV)

Twee zonen van Noach bedekten de naaktheid van hun vader, toen ze hem ontkleed in zijn tent hadden aangetroffen. Zij wensten de naaktheid van hun vader niet te zien.

Ge 9:20 En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Ge 9:21 Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. Ge 9:22 En Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Ge 9:23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, legden het op hun beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. (HSV)

De priesters moesten bij hun werk linnen onderbroeken dragen, om hun schaamdelen (Statenvertaling: "het vlees der schaamte") te bedekken.

Ex 28:42 Maak hun ook linnen onderbroeken, om het vlees der schaamte te bedekken; zij zullen zijn van de lenden tot de dijen. Ex 28:43 Aaron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen; opdat zij geen ongerechtigheid dragen en sterven. [Dit] zal een eeuwige inzetting zijn, voor hem, en zijn zaad na hem. (SV)

Naaktheid, zonder kleding, houdt sinds de zondeval verband met gebrek, schande en schaamte. Naaktheid is een straf die de ongehoorzame Israelieten zou treffen. Zij zouden hun vijanden dienen "met naaktheid en gebrek aan alles":

De 28:47 Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, De 28:48 zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt. (HSV)

In overdrachtelijke, geestelijke zin wordt naaktheid in de gemeente te Laodicea aan de kaak gesteld door de Heer Jezus:

Opb 3:17 Omdat u zegt: Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek, en u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent, Opb 3:18 raad Ik u aan goud van Mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt; en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt; en ogenzalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken. (TELOS)

De bezeten woesteling in het land van de Gerasenen liep naakt rond. Toen hij door Jezus bevrijd werd, werd hij gekleed.

Lu 8:27 Toen Hij nu uit het schip aan land was gegaan, kwam Hem een man uit de stad tegemoet die demonen in zich had en sinds geruime tijd geen kleding had aangetrokken, en niet in een huis verbleef, maar in de graven. (TELOS)

Mr 5:15 En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen had gehad, en zij werden bevreesd. (TELOS)

Pornografie buit naaktheid uit om mensen te verlokken en op te winden.

Nederland is in de 20e eeuw steeds bloter en schaamtelozer geworden. Naakt optreden gebeurt om de aandacht te trekken.

 

Blote fietstocht door centrum Amsterdam

Het leverde een vreemd beeld op zaterdagmiddag: tientallen naakte fietsers die in de stromende regen door het centrum van Amsterdam reden. De blote fietsers reden er rond in het kader van de derde World Naked Bike Ride. De deelnemers wilden zo de aandacht te trekken voor de fiets als goedkoop, gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel. Volgens de organisatie trok een aantal fietsers eerst een doorzichtige poncho aan tegen de regen en wind maar zat het gros toch bloot op de fiets. De tocht is, ondanks af en toe wat commotie bij toeschouwers, rustig verlopen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 11 juni 2011.