Natie

Uit Christipedia

Een natie is een groep mensen die hun afkomst, taal, zeden en gewoonten delen. Ze hoeven niet een gemeenschappelijk bestuur of gemeenschappelijke wetten te hebben. De Joden waren een natie voordat de Joodse staat werd opgericht in 1948. Gelovigen in Christus vormen een "heilige natie" (1 Petr. 2:9).

1Pe 2:9  U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, (Telos)