Navel

Uit Christipedia

De navel is het litteken van de navelstreng midden op de buik[1].

Navel van een mens

Het litteken ontstaat door het verdrogen van de navelstreng waarmee het kind met zijn moeder was verbonden. De vorm van de menselijke navel is afhankelijk van de wijze waarop het litteken vergroeit en dat kan verschillend zijn, ook bij identieke tweelingen.

Het woord ‘navel’ houdt verband met ‘naaf’, in de betekenis van: midden, middelpunt, centrum. 'Naaf' kan verwijzen naar het middenstuk van een wiel, waar de as doorheen gestoken wordt, of naar het middenstuk van een gotisch kerkgebouw.[2]

De navel, een litteken, wordt zelden verwijderd, omdat het daarna ontstane litteken minder elastisch is dan het originele litteken. In de elasticiteit van het navellitteken mogen we Gods hand opmerken.

De bruidegom in Hooglied zegt van de navel van de bruid:

Hoo 7:2  Uw navel is een welgerond bekken, waaraan geen gemengde wijn ontbreke; uw schoot is een tarwehoop, omzoomd met lelien. (NBG51)

Het Hebreeuwse woord vertaald door 'navel' is שׁרר, sjorer = navel, navelstreng[3]. Dit heeft in zich de gedachte van "draaien," "vlechten". Het Strongnummer is 08326. Het woord komt in de Bijbel alleen voor in Hoogl. 7:2. In de toekomst zal Gog optrekken tegen een volk (Israël), dat 'op de navel der aarde woont' (Ezech. 38:12):

Eze 38:12  om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. (NBG51)

Het Hebreeuwse woord is רובט, tabboer = middelpunt, midden, navel, hoogstgelegen deel[3]. Het Strongnummer is 02872. Het woord komt 2x voor in de Bijbel. De NBG51-vertaling heeft 2x "navel". De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling hebben "midden". Vergelijk hetzelfde vers in de laatstgenoemde vertaling:

Eze 38:12  om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont. (HSV)

In de kerkgeschiedenis is discussie gevoerd over de vraag of Adam en Eva een navel hadden of niet. Gezien hun ontstaan buiten de moederschoot, mogen we aannemen van niet. De navel herinnert aan de navelstreng, de levensverbinding met de moeder, en heeft daardoor een symbolische betekenis van verbinding met het leven gekregen. De navel mag ons herinneren aan de levensverbinding die wij met onze Oorsprong nodig hebben.

Efe 5:23  ... evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente: Hij is de Behouder van het lichaam. (Telos)

1Ti 4:10  want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Onderhouder is van alle mensen, het meest van de gelovigen. (Telos)

Bron

Navel, nl.wikipedia.nl. Enige teksy hiervan is onder wijziging verwerkt op 8 sept. 2019

Voetnoten

  1. VanDale.nl, geraadpleegd 8 sept. 2019.
  2. ENSIE.nl, https://www.ensie.nl/dokterswoordenboek/navel
  3. 3,0 3,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.