Nazareth

Uit Christipedia

Nazareth is een stad(je) in het noorden van Israël, gelegen ten zuidoosten van de stad Haifa. Het is de plaats waar Jezus is opgegroeid.

Ligging van Nazareth in het midden van vak 2B.
Uitzicht vanaf Megiddo op het dal van Megiddo (dal van Jizreël), jaar 2007. In het midden op de achtergrond de stad Nazareth, waar Jezus opgroeide

Naam

De Griekse naam is Ναζαρεθ, Nazareth, of Ναζαρετ, Nazaret, afgeleid van het Hebreeuwse נֵצֶר, netser = spruit, twijg, scheut[1]. De naam wordt in 12 verzen van het Nieuwe Testament genoemd. Het strongnummer is G3478.

Woonplaats van Jezus

In Matth 2:22-23 lezen we van Jozef:

(22) Maar als hij hoorde, dat Archelaüs in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. (23) En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden. (SV)

Vermoedelijk heeft Jezus Christus zijn verdere jeugd in dit stadje gewoond. Toen woonden er misschien 150 tot 200 mensen[2]. Vermoedelijk is Jozef naar Nazareth getrokken omdat het in de buurt ligt (loopafstand van ongeveer 1 uur) van Tzippori[3], een stad waar de Romeinse overheersing veel aan heeft verbouwd zodat hier voldoende werk was. In de buurt van Nazareth zijn steengroeven gevonden, waar stenen voor de bouw van huizen werden gehakt. Misschien heeft Jezus ook daar gewerkt.

Aan het begin van zijn optreden vertrekt Jezus uit Nazareth, om in Kapernaüm te gaan wonen. (Math 4:13: En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaüm, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;[4])

In Jezus' verdere leven speelt Nazareth geen bijzonder grote rol. Op een enkele verwijzing na komen we alleen nog de geschiedenis tegen dat men Jezus van het leven wil beroven na een toespraak in de synagoge (zie Lukas 4).

Wel blijft hij bekend staan als de man afkomstig van Nazareth in Galilea:

Mt 21:10 En toen Hij Jeruzalem was binnengegaan, kwam de hele stad in opschudding en zei: Wie is Deze? Mt 21:11 De menigten nu zeiden: Deze is de profeet, Jezus, van Nazareth in Galilea. (TELOS)

Huidige Nazareth

Tegenwoordig telt Nazareth 65.000 inwoners. De grote meerderheid van hen is Moslim. De joodse bevolking heeft zich teruggetrokken in de hoger gelegen voorstad Nazareth-Illit.

Bezig met het laden van de kaart...
Ligging van Nazareth. Op de kaart kan worden ingezoomd.
Nazareth en Nazareth Illit (rechtsboven) gezien vanaf de Berg der Afstorting (december 2009)

De stad leeft vooral van toerisme. Er verschillende bekende plaatsen te bezoeken zoals de Basiliek van de Aankondiging (Eng. Basilica of Annunciation; de plaats waar volgens de overlevering in de Rooms Katholieke Kerk de engel aan Maria verscheen) en de Berg der Afstorting (zie hieronder).

Berg der afstorting

De Berg van de Afstorting (Lat. mons praecipitii; Eng. Mount Precipice) is volgens de overlevering de heuvel waarvan zijn dorpsgenoten Jezus naar beneden hebben willen stoten. Synoniemen: Berg van de Neerstorting, Berg van de Afgrond. Vanaf deze heuvel heeft men een uitzicht op de vlakte van Jisreël en de berg Tabor.

Uitzicht op de vallei van Jisreël (december 2009).
Uitzicht op de berg Tabor met de stad Daburiya (december 2009)

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Aldus John Tweedie in: Despised and Rejected ll Season 2, Episode 7 ll Israel: The Prophetic Connection. Youtube.com: CAICanada, 10 aug. 2021. Duur: 21 min. 38 sec.
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Tzippori
  4. http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/4.html