Near East Ministry (NEM)

Uit Christipedia

De stichting Near East Ministry (NEM) is een christelijke organisatie die, op grond van de verzoening die door Jezus Christus mogelijk is, dienstbaar wil zijn Jood en Arabier. De NEM geeft onderwijs over de unieke positie van Israël onder de volken. Daarnaast zendt de organisatie werkers uit naar het Midden-Oosten, die daar voor korte of langere tijd werken. Ook organiseert zij geloofsopbouwende conferenties.

Meer informatie

Webiste: www.nemnieuws.nl