Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK)

Uit Christipedia

De Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK) is een hersteld kerkverband dat op 1 mei 2023 is ontstaan door herstel van de breuk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in het jaar 1967, toen een flink deel van de leden zich afscheidde en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) vormden. Het herstelde verband telt 320 kerken[1] met ongeveer 140.000 leden[2]. Enkele GKv-gemeenten zijn echter niet meegegaan in de hereniging.

Scheuring (1967) en hereniging (2023)

De NeGK staat vrouwen toe in het kerkelijk ambt (predikant, diaken, ouderling). Samenwonende homoseksuelen mogen deelnemen aan het avondmaal.

Geschiedenis

Enkele notities.

1967. Kerkelijke breuk binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt naar aanleiding van het exclusieve karakter van de kerk als de enige ware christelijke kerk in Nederland. Veel leden vonden de aanspraak te ver gaan en verlieten het kerkgenootschap en vormden in datzelfde jaar de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), tellende zo'n 30.000 leden. De scheuring volgt op de schorsing van 25 predikanten die in een Open Brief (Hervormingsdag 1966) het exclusieve karakter van de vrijgemaakte kerken laakten en zich daarmee, naar het oordeel van de gereformeerd-vrijgemaakte synode, keerden tegen de gereformeerde belijdenis.

Jaren '90. Sinds de jaren 90 is er weer toenadering tussen de twee kerkgenootschappen.

2002. Hoogleraar Ethiek J. Douma vraagt samen met anderen aan zijn synode om schuldbelijdenis te doen voor de synodebesluiten uit 1967, die destijds leidden tot een scheuring.

2017. In 2017 besluit de GKV-synode van Meppel alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Dat is eerder in de NGK gedaan. Het besluit brengt de beide kerken dichter bij elkaar. Sinds 2017 wordt er actief gewerkt aan de hereniging van de beide gereformeerde kerken.

2021. De beide kerkgenootschappen besluiten om in 2023 te herenigen

2023. Op 1 mei 2023 vindt de hereniging plaats en wordt de officiële naam van het herstelde kerkverband Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Meer informatie

https://twitter.com/ngk_nl, twitteraccount van de kerk.

https://onderwegnaar1kerk.nl/, website van het proces van hereniging.

Bron

Nederlandse Gereformeerde Kerken, op: nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 30 april 2023.

Voetnoten

  1. Aldus het Twitteraccount van de kerk. Geraadpleegd 30 april 2023.
  2. P.J. Vergunst, Scheuring en heling, op: GereformeerdeBond.nl, 18 apr. 2023.