Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

Uit Christipedia

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een christelijke vereniging met bijna 53 duizend leden (stand 2019)[1]. De NPV is (anno 2010) de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt met de zorg voor het leven. De grondslag van de vereniging is de Bijbel. De NPV is opgericht op 11 december 1982. 

Haar lijfspreuk is ‘zorg voor het leven’. Zij wil de zorg voor het leven in gezondheid en ziekte steunen en bevorderen. Belangrijke waarden zijn beschermwaardigheid, solidariteit en zorgzaamheid. "Het leven is een gave van God. Daarom verdient ieder mensenleven - ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond - bescherming".[2]

Doelstelling van de vereniging is: “Vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bijdragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids-beinvloeding, belangenbehartiging (inc. lotgenotencontact), voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte.” 

De NPV houdt zich bezig met onderwerpen als prenataal onderzoek, embryoselectie, alternatieve geneeswijzen, abortus, euthanasie, eenzaamheid, orgaandonatie, dementie, enz. De NPV is tegen abortus provocatus. "Bij 46% van de abortussen in Nederland komt het kind 'niet gelegen', bij 26% is er te weinig geld. Juist deze feiten noemt de NPV bij de politiek en in de media." (Dr. R. Seldenrijk, oud-directeur NPV).[2]

De NPV geeft advies en hulp bij ethische vragen over gezondheid en ziekte. De NPV ondersteunt met vrijwilligers mensen in de thuissituatie waarvan in sommige gevallen tot en met de terminale fase (2014).

Verspreid over Nederland heeft de NPV (anno 2019) ongeveer 75 lokale afdelingen en kringen die ter plaatse of in de regio de belangen van patiënten behartigen. Er zijn ruim 6000 vrijwilligers (anno 2019). Het aantal thuishulpvrijwilligers is 2.400 (anno 2014).

De NPV volgt en toetst ontwikkelingen en knelpunten in de gezondheidszorg. Zij laat haar stem horen bij overheid, zorgverzekeraars, politiek en in de media. In 2013 sprak zij ten tijde van de mazelenepidemie met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het nieuws- en verenigingsblad van de NPV heet ZORG en heeft (anno 2010) een oplage van 68.000 exemplaren. Het kwartaalblad besteedt aandacht aan actuele medisch-ethische ontwikkelingen en andere zaken die de zorg voor het leven raken. ZORG wordt kosteloos toegezonden aan NPV-leden en aan personen die werkzaam zijn in gezondheidszorg, politiek en media. 

Jongerenafdeling

De jongerenorganisatie van de NPV heet Way of Life (= Weg des Levens).

Wij vinden dat ieder leven waardevol is, hoe kwetsbaar of vol zorgen je leven ook kan zijn. Way of Life wil jongeren toerusten en informeren over medisch-ethische thema’s die gaan over het leven. Wij baseren ons daarbij op de Bijbel.” [3]

De jongeren vinden het belangrijk om na te denken en een standpunt in te nemen over orgaandonatie, abortus, seksualiteit, anticonceptie, eenzaamheid en euthanasie[3]. De jongerenafdeling organiseert en organiseert thema-avonden, workshop en gastlessen, en komt in kerken en op scholen[3].

Over de jongerenorganisatie van de NPV: https://npvzorg.nl/wayoflife/ en https://wayoflife.nl/over-wayoflife/

De website van de jongerenorganisatie: https://wayoflife.nl

Way of Life Magazine (www.wayoflifemagazine.nl) is het online jongerenblad.

Meer informatie

De website van de NPV: www.NPVzorg.nl

Bronnen

  • ZORG, nr. 1 jrg. 28, maart 2010.
  • De website van de NPV: www.NPVzorg.nl 

Voetnoten

  1. Volgens een vacature op de website van 6 mei 2019. In 2013 waren er bijna 65 duizend leden, aldus de directeur van de NPV op 12 maart 2013. Opgave op de website van de vereniging op 27 dec. 2012: bijna 66.000 leden. In 2010 had de NPV ruim 73.000 leden. 
  2. 2,0 2,1 Aangehaald in een vouwblad bij de NPV-brief van 21 jan. 2014.
  3. 3,0 3,1 3,2 Way of Life - NPV-jongeren, NPVzorg.nl, geraadpleegd 19 juli 2018.