Nero (keizer)

Uit Christipedia

Nero (37-68 n.C.) was keizer van Rome van 54 — 68 n.C., die na de brand te Rome de christenen wreed vervolgde. Hij was de opvolger van keizer van Claudius (regeerde van 41-54) en werd zelf opgevolgd door Galba (regeerde van 68-69).

Hoofden van Nero: in een Capitolijns museum te Rome (links) en in de Glyptothek te München (rechts)

Nero werd op 15 december 37 n.C. geboren te Antium, als zoon van Gnaeus Domitius Ahenobarbus en Agrippina de jongere, dochter van Germanicus. Nero heette eigenlijk Lucius Domitius Ahenobarbus, doch na het huwelijk van zijn moeder met haar oom, keizer Claudius, geadopteerd en tot troonopvolger bestemd, droeg hij de naam Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus.

Op 16-jarigen leeftijd huwde hij Octavia. Na de dood van Claudius in 54 n.C. werd hij ten koste van Brittanicus, zoon van Claudius, tot keizer uitgeroepen.

In de eerste jaren van zijn regering, onder leiding van zijn leermeester Seneca, had niemand zich over hem te beklagen. Later, door vleierij bedorven, was hij een toonbeeld van lage wellust en bloeddorst.

Tegenover de Christenen was zijn houding zodanig, dat deze hem met de Antichrist vereenzelvigd hebben. Van de verschrikkelijke brand, die in juli 64 Rome teisterde, verdacht men Nero, en om de verdenking van zich af te wenden, liet hij het gerucht uitstrooien dat de Christenen er schuldig aan waren. De wreedste vervolging was hiervan het gevolg; onder meer werden bij een nachtelijk feest Christenen met pek bestreken en aangestoken om als fakkels te branden.

Zijn mededinger Brittanicus en Agrippina, zijn moeder, liet hij doden; Octavia, zijn echtgenote, liet hij ombrengen, om met Poppaea Sabina te huwen.

Als acteur en zwaardvechter liet hij zich door het volk toejuichen. Toen onder de legioenen in Gallië en Spanje een oproer losbarstte, werd hij van de zijnen verlaten, en bracht zich op de vlucht, door wanhoop gedreven, om het leven op 9 juni 68, bij Rome.

Meer informatie

Nero (keizer), lemma op Wikipedia.nl

Bron

Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931) s.v. Nero. De tekst hiervan is op 7 dec 2015 verwerkt.