New Tribes Mission

Uit Christipedia

New Tribes Mission (NTM) is een in 1942 opgerichte internationale christelijke zendingsorganisatie, waarbij wereldwijd meer dan 3.200 zendelingen in achttien verschillende landen werken (stand 2016).

De Engelse woorden betekenen letterlijk 'Nieuwe-stammen-zending', d.w.z. zending onder nieuwe (= met het evangelie onbereikte) stammen. Alle volken, stammen, talen en naties moeten immers het heil in Christus leren kennen.

De NTM richt zich vooral op volken die nog geen eigen Bijbelvertaling hebben. Van de 6.500 bevolkingsgroepen in de wereld zijn er nog 2.500 onbereikt met het Evangelie (stand 2016)[1]. Het doel van NTM is om mensen uit onbereikte volken tot de Heiland der wereld te leiden en een zelfstandige gemeente van gelovigen te doen ontstaan, die op haar beurt probeert de eigen bevolking en omliggende volken te bereiken met het evangelie van Gods genade.

Aanpak

Hoe gaat NTM te werk? Met een onbereikt volk wordt eerst contact gemaakt en een goede verhouding opgebouwd. Daarna worden zendelingen uitgezonden die de taal en cultuur van dat volk bestuderen, en verdere relaties ontwikkelen, onder andere door middel van hulpverlening. De zendelingen vertalen de Bijbel en leren de plaatselijke bevolking te lezen en schrijven in hun eigen taal. Het Bijbelse onderwijs begint bij de schepping in Genesis en doorloopt de bijbelse geschiedenis in volgorde van tijd. Dit 'chronologisch onderwijs' legt de grondslag voor het later begrijpen van Jezus' dood en opstanding.
''Zendelingen volgen het patroon van de gelovigen in Handelingen die de Grote Opdracht uitvoerden. Hun doel is om volwassen gemeentes te stichten die vervolgens zelf dan weer het Evangelie uitdragen in hun eigen omgeving.''[1]

Zendingsopleiding

Alle kandidaat-zendelingen doorlopen een trainingsprogramma van maximaal vier jaar. In de Verenigde Staten dient onder andere een bachelor gehaald te worden. Het eerste deel van de opleiding heeft betrekking op de beginselen van de Bijbel. Het tweede deel heeft betrekking op crossculturele communicatie, kerkplanting en linguïstiek. Ook krijgen kandidaten les in hoe te overleven in onontwikkelde gebieden (jungleschuilplaatsen bouwen, leren koken op klei, enz.). Trainingscentra van NTM zijn onder andere te vinden in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Brazilië, Duitsland, Mexico en het Verenigd Koninkrijk.

Geschiedenis

NTM werd in 1942 opgericht door Paul Flemming. Deze had in de jaren '30 van de 20e eeuw als zendeling gewerkt in de Britse kolonie Malaya. De eerste groep zendelingen werd in november 1942 uitgezonden naar Bolivia. Van de groep van tien volwassen en zes kinderen zouden er zes het leven verliezen in het daaropvolgende jaar 1943. Vijf van de hen werden vermoord in de jungle door indianen van de Auca-stam.

In juni 1950 stortte een vliegtuig van NTM neer in Venezuela. Bij dat ongeluk kwamen vijftien personen om het leven. In november van dat jaar was er tweede vliegtuigongeluk in Wyoming. Daarbij kwamen de eenentwintig inzittend, waaronder oprichter Paul Flemming en verschillende zendelingen met hun gezin, om het leven. In juli 1953 verloren veertien werkers van NTM het leven toen zij deel uitmaakten van de vrijwillige brandweer bij de bestrijding van een brand die bekend zou komen te staan onder de naam Rattlesnake Fire in Californië.

Kritiek en tegenstand

De arbeid van de NTM is niet onomstreden. Zij is ervan beschuldigd geen respect te hebben voor de stammenreligies- en cultuur. Vooral de activiteiten van de NTM onder het bewind van Alfredo Stroessner in Paraguay zijn omstreden. In oktober 2005 kondigde de Venezolaanse president Hugo Chávez aan om de organisatie te weren, omdat zij een verlengstuk van het Amerikaanse imperialisme zouden zijn, en zouden samenwerken met de CIA.

Getuigenis

De volgende video laat een man genaamd Dagamee uit een inmiddels bereikte stam aan het woord. Hij vertelt hoe hij in zijn denken is veranderd. Hij roept voor zijn behoeften niet meer zijn overleden voorouders aan, maar God de Schepper. De video heeft Engelse ondertiteling.

Meer informatie

New Tribes Mission Nederland, http://nederland.ntm.org/

Bron

Art. New Tribes Mission, Wikipedia.nl. De tekst hiervan is verwerkt op 9 juni 2016.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Bron: 'Over', op Nederland.ntm.org. Geraadpleegd 9 juni 2016.