Nieuwe Apostolische Reformatie

Uit Christipedia

De Nieuwe Apostolische Reformatie is een beweging binnen de Pinkster- en Charismatische beweging. Zij begon in 1991. Men gelooft dat God "de vijfvoudige bediening" aan het herstellen is, d.w.z. de bediening door de vijf rollen die genoemden worden in Efeze 4:11: apostel, profeet, evangelist, herder en leraar.

Efe 4:10  Hij die is neergedaald, is ook Degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat Hij alles zou vervullen. Efe 4:11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, Efe 4:12  om de heiligen te volmaken, tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus; Efe 4:13  totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, (Telos)

In het bijzonder worden de verloren ambten van apostel en profeet hersteld.

Hersteltheologie

De vijfvoudige bediening wordt vaak geplaatst in de zogenaamde hersteltheologie: het herstel van de vijfvoudige bediening is een fase in de hervorming van de Gemeente. De Reformatie van Luther e.a. herstelde het zicht op Gods genade. De Nadere Reformatie legde de nadruk op een persoonlijke relatie met de Schepper. De pinksterbeweging 'ontdekte' de Heilige Geest en het spreken in tongen. Nu zou God de vijfvoudige bediening aan het herstellen zijn. Het hersteltheologie verwacht dat Jezus zal terugkeren bij het volledige herstel van de gemeente.

Meer informatie

Nieuwe Apostolische Reformatie, op: nl.wikipedia.org.

Het Misverstand van de "Vijfvoudige Bediening" in de Charismatisch-Evangelische wereld. Youtube.com: Christelijke Apologeet, 28 okt. 2022. Duur: 15 min. 2 sec. Chris Verhagen beoordeelt de vijfvoudige bediening in het licht van de Bijbel.

Bron

Nieuwe Apostolische Reformatie, op: nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 25 nov. 2022.