Noadja

Uit Christipedia

Noadja (= 'ontmoeting met Jhwh') is de naam, genoemd in de Bijbel, van een Levitische man en van een valse profetes.

De eigennaam betekent "ontmoeting met Jhwh"[1] en komt 2x in de Schrift voor. Het Strongnummer is 05129.

De naam is van:

  1. een Leviet, zoon van Binnui, ten tijde van Ezra. Hij moest het gouden en zilveren vaatwerk van de tempel wegen, dat teruggebracht werd uit Babel. Ezr 8:33 Op de vierde dag werden in het huis van onze God het zilver, het goud en de voorwerpen afgewogen voor Meremoth, de zoon van Uria, de priester, en bij hem Eleazar, de zoon van Pinehas, en bij hen Jozabad, de zoon van Jesua, en Noadja, de zoon van Binnuï, de Levieten, (HSV)
  2. een valse profetes ten tijde van Nehemia, die hem bevreesd wilde maken, zodat hij de herbouw van Jeruzalems muren en poorten zou opgeven. Zij deed dat met anderen.

Ne 6:14 Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat, [en vergeld hun] naar deze daden van hen, en ook aan de profetes Noadja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. (HSV)

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.