Non-binair

Uit Christipedia
Symbool van non-binariteit

Non-binair of genderqueer noemen zich mensen die zich man noch vrouw voelen. Deze gemoedstoestand wordt al meer genormaliseerd in de Westerse cultuur.

Terminologie. Non-binair (lett. 'niet-tweetallig') is een verzamelnaam voor verschillende gevoelde genderidentiteiten.

Paradevlag die non-binariteit symboliseert.

Voorkomen. In Nederland zou ongeveer 4 procent van de bevolking zich niet eenduidig identificeren met het mannelijk of vrouwelijk geslacht[1]. Uit een enquête uit 2011, uitgevoerd door de Equality and Human Rights Commission in het Verenigd Koninkrijk, bleek dat 4 op de 1000 (0,4% van de 10.039) respondenten zichzelf als non-binair zag[2].

Voornaamwoorden. Veel non-binaire personen wensen te worden aangesproken met geslachtsneutrale verwijswoorden, bijvoorbeeld 'hen', 'hun' of 'die' in plaats van 'hem' of 'haar'. In 2019 gaf een Britse zanger aan non-binair te zijn en liet hij weten liever met ‘hen' of 'hun' te worden aangesproken[3]. "Ik heb besloten om mijn voornaamwoorden te veranderen in hen/hun. Na een leven lang worstelen met mijn geslacht heb ik besloten om mijzelf te accepteren zoals ik ben, van binnen en van buiten", aldus de zanger, die vijf jaar eerder als homoseksueel uit de kast was gekomen en ook een geslachtsoperatie had overwogen[4].

Reacties. De reacties op een non-binair persoon en zijn taalwensen verschillen. Sommige medemensen bewilligen en gebruiken de voornaamwoorden die de non-binair wenst. Een docent reageerde op een mannelijke student die aangaf non-binair te zijn: "Uiteraard ga ik heel hard mijn best doen zodat jij je prettig voelt in de klas en aangesproken wordt op de manier die voor jou goed voelt."[5] Anderen vinden het gek gedoe.

Massamedia komen tegemoet aan de wens. In plaats van, bijvoorbeeld, te zeggen: "Daarom besloot Oscar een mail te sturen naar zijn docenten, om aan te geven dat hij non-binair is, wat dit inhoudt en wat voor de student de fijnste aanspreekvormen zijn", zegt men: "Daarom besloot Oscar een mail te sturen naar hun docenten, om aan te geven dat ze non-binair zijn, wat dit inhoudt en wat voor de student de fijnste aanspreekvormen zijn".

Scheppingsorde. God heeft in zijn scheppingsorde de mens in twee varianten geformeerd: man en vrouw. Het is het beste voor de mens als hij het geslacht, hem of haar gegeven, aanvaardt.

Wereld. De huidige geestescultuur van de westerse wereld begunstigt afwijkingen van de scheppingsorde:

  • Het geslacht wordt losgedacht van de objectieve lichamelijke grondslag en tot een subjectieve keuzemogelijkheid gemaakt.
  • Het gevoel heeft een prominente, doorslaggevende plaats gekregen.
  • Het individualisme en de beklemtoning van persoonlijke vrijheid en ontplooiing leiden tot 'eigenzinnige' keuzes.
  • De gelijkschakeling van het normale en het abnormale: het begeerde abnormale, mits het niemand schaadt, is gelijkwaardig aan het normale. Abnormaliteiten worden varianten van het normale.
  • De massamedia bewilligen in het door de non-binair gewenste woordgebruik

Gevolg. De genoemde elementen en uitingen van de tijdgeest bevestigen de non-binaire persoon in zijn gevoel, in het misbegrip aangaande zijn geslachtelijke identiteit. Daarmee wordt hij niet gediend. Naast een persoonlijk gevolg is een maatschappelijk gevolg te vrezen. Door de geslachtelijke identiteit als een subjectieve keuze voor te stellen, zullen al meer mensen misleid worden, in verwarring komen en een verkeerde keuze maken.

Voetnoten

  1. Acteur Ellen Page gaat voortaan door het leven als Elliot, NOS.nl, 1 dec. 2020.
  2. Glen, Fiona; Hurrell, Karen (2012). "Technical note: Measuring Gender Identity" (PDF-document). Equality and Human Rights Commission, 2012. Op blz. 5 wordt het percentage van 0,4 procent genoemd.
  3. Sam Smith wil niet meer worden aangesproken met ‘hij’, AD.nl, 13 sept. 2019.
  4. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sam_Smith. Geraadpleegd 25 sept. 2020
  5. Dappere Oscar mailt docenten over non-binair zijn en ontvangt hartverwarmende reacties, AD.nl, 24 sep. 2020.