Ongoddelijk

Uit Christipedia

Ongoddelijk is een hoedanigheid waarin het goddelijke ontbreekt en in strijd is met dat wat van God is.

Grieks

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is βέβηλος, bé-belos = profaan, onheilig. De etymologische grondgedachte is die van: toegankelijk, voor ieder te betreden, eigenlijk gezegd van plaatsen[1]. Het wordt in afgeleide zin gezegd van dingen en personen. Het woord komt 5x voor in het Nieuwe Testament.

Schriftplaatsen

De wet van Mozes was bestemd onder meer voor ongoddelijken.

1Ti 1:9  doordat hij dit weet dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en ongoddelijken, voor vadermoorders en moedermoorders, voor doodslagers, (Telos)

De apostel Paulus vermaande Timotheüs om zich af te wenden van ongoddelijk gezwets, in zijn geval van gnostische speculaties.

1Ti 6:20  Timotheus, bewaar het jou toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het ongoddelijk gezwets en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. (Telos)

2Ti 2:16  Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets; (Telos)

1Ti 4:7  Verwerp echter de ongoddelijke oude-vrouwen-fabels. Oefen je echter in de godsvrucht. (Telos)

We moeten erop toezien dat niet iemand van onze gemeente een ongoddelijke als Ezau is.

Heb 12:15  terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt; dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden; Heb 12:16  dat niet iemand een hoereerder is of een ongoddelijke zoals Ezau, die voor een gerecht zijn eerstgeboorterecht verkocht, (Telos)

Voetnoot

  1. Thayer's Greek—English Lexicon of the New Testament