Onthouden

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Onthouding)

Onthouden heeft drie betekenissen[1]:

1. Niet geven. "Iemand zoon onthouden" wil zeggen: zijn loon niet geven.

2. In het geheugen houden. "De woorden van Johannes 3:16 onthouden".

3. met 'zich', zich onthouden= afzien van. "Zich van stemming onthouden" betekent: niet stemmen.

Gr. apechomai. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament vertaald door 'zich onthouden' is απεχομαι = zich onthouden, zich ver houden van, mijden, zich hoeden voor[2]. Het Griekse werkwoord drukt het denkbeeld van afstand houden uit. Het Strongnummer is 567.

Het woord komt voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament.
Job 1:1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad. (...) Job 1:8  En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij [ook] acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. (SV)
Job 2:3  En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij [ook] acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad; en hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. (SV)
Job onthield zich van het kwaad, hij hield zich daar ver van af en als hij het ontmoette, week hij ervan, om de afstand te bewaren. Merk op dat God Jobs houding tegenover het kwaad uitdrukkelijk waardeert. De gelovigen uit de heidenen worden in het Nieuwe Testament vermaand zich te onthouden van een paar dingen:
Hnd 15:20  maar hun aanschrijven zich te onthouden van de verontreinigingen van de afgoden, van de hoererij, van het verstikte en van het bloed. (... ) Hnd 15:29  u te onthouden van wat aan de afgoden is geofferd, van het bloed, van het verstikte en van de hoererij. Als u zich daarvoor in acht neemt, zult u wel doen. Vaarwel!’ (Telos)
Paulus vermaande de heiligen te Thessalonika zich te onthouden van de hoererij, d.w.z. van seksuele ontucht.
1Th 4:3  Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij; (Telos)
Petrus vermaande de heiligen zich te onthouden van de vleselijke begeerten die strijd voeren ten hun ziel.
1Pe 2:11  Geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, (Telos)
Wij moeten ons onthouden van elke vorm van kwaad.
1Th 5:22  Onthoudt u van elke vorm van kwaad. (Telos)
Wij hoeven ons niet van voedsel te onthouden dat op zichzelf goed is.
1Ti 4:3  Zij verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden, dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. (Telos)

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Onthouden. Geraadpleegd op 4 mei 2020.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.