Operatie Mobilisatie

Uit Christipedia
Logo van OM

Operatie Mobilisatie, kortweg OM, is een internationale christelijke organisatie die zich richt op evangelisatie onder de minst bereikte bevolkingsgroepen in de wereld.

Bidden op straat in Gyana.

Doelgroep. Wereldwijd zijn er (anno 2019) 3 miljard mensen die niet of nauwelijks het Goede Nieuws van Jezus Christus hebben gehoord. OM heeft het verlangen dat onder deze minst bereikte bevolkingsgroepen, ver weg en dichtbij, gemeenschappen ontstaan van mensen die Jezus volgen. Daarom trekken er bij OM jaarlijks duizenden zendingswerkers voor korte of langere tijd erop uit, naar gebieden waar nog nauwelijks of helemaal geen andere christenen zijn.

Zendingswerk in Nederland. In Nederland is OM vooral actief om christenen in beweging te brengen voor de verspreiding van het Evangelie door te bidden, te geven of te gaan. Daarnaast wordt er onder specifieke doelgroepen in Nederland gericht zendingswerk verricht in samenwerking met lokale christelijke gemeenten. Ook vertrekken er vanuit Nederland ieder jaar vele zendingswerkers voor korte of langere tijd met OM naar het buitenland.

Ontstaan en groei. OM is in 1957 opgericht door George Verwer en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Meer dan 60 jaar later zijn er talloze bedieningen gestart, duizenden mensen uitgezonden en nog meer mensen in op andere manieren betrokken bij de verspreiding van het Evangelie.

Zendingsschepen. OM is het meest bekend door zijn (schepen, waarmee zij de hele wereld over varen om het evangelie te verkondigen. Een van de meest bekende bedieningen is het zendingsschip Logos Hope, dat de wereldhavens aandoet om kennis, hulp en hoop te brengen. In of in de omgeving van havens wordt gratis praktische hulp gegeven. Men kan voor praktische workshops en lezingen op het schip komen. Plaatselijke kerkleiders ontvangen training. Aan boord is een uitgebreide voorraad boeken die ieder kan kopen voor een prijs die ieder kan betalen; boeken van allerlei aard, maar altijd met een christelijke boodschap.

Het schip Logos Hope in de Duitse havenstad Kiel, 2008.

Meer informatie

www.operatiemobilisatie.nl. Website van OM.