Jezus Christus/Opstanding

Uit Christipedia

De opstanding van Jezus Christus is zijn opstaan van tussen de doden uit. Nadat Hij aan het kruis was gestorven, heeft God hem uit de doden opgewekt en is de Heer Jezus uit de doden opgestaan.

Hij heeft zijn eigen lijden, sterven en ... opstanding voorzegd.

Het graf van Jozef is vol.
Het graf van Marx is vol.
Het graf van Boeddha is vol.
Het graf van Gandhi is vol.
Het graf van Jezus is ... LEEG.

Na zijn opstanding heeft Hij zich op meerderlei wijze aan zijn leerlingen geopenbaard. Hij zag er anders uit dan eerder. Toen Maria Magdalena hem zag, dacht zij dat het de tuinman was van de hof waar Jezus begraven was.
Joh 20:14 Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om naar achteren en zag Jezus staan; en zij wist niet dat het Jezus was. (TELOS)
Toen de Heer zich voor het eerste vertoonde aan zijn vergaderde leerlingen, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde, waarmee Hij aantoonde dat Hij het was.
Joh 21:10 Jezus zei tot hen: Brengt de vissen die u nu hebt gevangen. Joh 21:11 Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieenvijftig; en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Joh 21:12 Jezus zei tot hen: Komt hier ontbijten. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie bent U? daar zij wisten dat het de Heer was. Joh 21:13 Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Joh 21:14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard, nadat Hij uit de doden was opgewekt. (TELOS)
Hij openbaarde zich ook aan een felle tegenstander van de christenen: Paulus van Tarsus. Deze bekeerde zich terstond en werd een vurig afgezant van de Opgestane. De apostel Johannes beschrijft hoe de opgestane Heer aan hem verscheen toen hij als banneling op het eiland Patmos was.

Zie Verschijningen van Gods Zoon voor het hoofdartikel.

Door het geloof in de opgestane Heiland zijn we ééngemaakt met Hem, ook in opstanding, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.

Ro 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ro 6:5 Want als wij met hem een geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding; Ro 6:6 daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Ro 6:7 Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Ro 6:8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, Ro 6:9 daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood heerst niet meer over Hem. (TELOS)

De volgend video toont een groep van 2000 Amerikanen die de opstanding van Jezus vieren met muziek en dans. Deze leden van de Second Baptist Church in Houston, Texas, verzamelden zich in april 2011 in het hart van Houston om de opstanding te verkondigen en na afloop hun schoenen achter te laten, die ingezameld werden voor behoeftigen.


Video 'Dance Your Shoes Off', 5 minuten, Engels, Youtube.com. Het lied heet "Rise Up" en wordt gezongen door Lauren James Camey

De volgende video prikkelt om het feit van de opstanding onder ogen te zien:


De zaak van het open graf! Youtube.com: Christenview, 6 juni 2011. Duur: 4 min. 58 sec.

Randall Niles geeft in de volgende video enkele bewijzen voor het echt-gebeurd zijn van de opstanding: video (5 minuten, Engels met Nederlandse ondertitels, Youtube)

Veranderingen in levens van mensen wijzen op het (tegenwoordig) bestaan van Jezus. Hoewel gelovigen Hem niet gezien hebben, legt de verandering van hun leven getuigenis af van Jezus' bestaan. Een voorbeeld is de Nederlandse zanger Martin Brand, die hiervan zingend getuigt in zijn lied Jezus nooit gezien (video, 6 minuten, op Youtube.com).

Meer weten

Artikel Opwekken