Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO)

Uit Christipedia


De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (Palestinian Liberation Organization, PLO) werd in 1964 door de Arabische Liga opgericht als vertegenwoordiging van het Palestijnse volk. Doel is de "bevrijding van Palestina", de vernietiging van de staat Israël[1] en de vestiging van een democratische, seculiere Palestijnse staat. De militaire arm van de PLO is het Palestijnse Bevrijdingsleger (Palestinian Liberation Army, PLA).

Volgens het handvest van de PLO uit 1968 is Palestina een ondeelbaar grondgebied (artikel 2). Het is het thuisland van de Palestijnse Arabieren. Het is een deel van het Arabische thuisland; de Palestijnse Arabieren zijn een integraal deel van de Arabische natie (artikel 1).

Het handvest van de PLO uit 1968 schrijft "gewapende strijd', "gewapende revolutie" voor'; "gewapende strijd is de enige weg tot de bevrijding van Palestina" (artikel 9).

Binnen de PLO verwierf de bevrijdingsorganisatie al-Fatah, dat vijf jaren eerder was opgericht, een meerderheid. De leider ervan, Yasser Arafat, werd in 1969 voorzitter van de PLO. In 1996 verklaarde Arafat: "wij zijn van plan de staat Israël te elimineren en een zuiver Palestijnse staat te stichten".

Meer informatie

Het handvest van de PLO (Engels)

Voetnoten

  1. Artikel 15 van het handvest van de PLO spreekt van het "elimineren van het zionisme in Palestina".