Pantheïsme

Uit Christipedia

Het pantheïsme is de wijsgerige leer dat de wereld en God identiek zijn. Alle dingen, planten, dieren en mensen zijn uitvloeisels, uitdrukkingen, manifestaties van God.

Woord. Het woord komt van een samenstelling van twee Griekse woorden: πάν, pan = alles en θεος, theos = God.

Mens. Als alles God is, is ook de mens goddelijk. De rechtvaardige en de onrechtvaardige, iedereen is goddelijk.

Goed en kwaad. Daar er goed en kwaad is in de wereld, is er goed en kwaad, licht èn duisternis in God.

Beoordeling. Gods Woord, de Bijbel, maakt ons duidelijk dat God onderscheiden is van zijn schepping, Hij valt niet met haar samen. Ten tweede, dat God een persoonlijk wezen is. Ten derde, dat God heilig is; Hij is licht en er is geen duisternis in hem.
1Jo 1:5  En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (Telos)

Meer informatie

Former Kundalini Yoga Teacher Turns to Christianity - Part 3/8. Youtube.com: HIScomingissure. Duur: 28 min. 30 sec. Voormalig Yoga-leraar Mike Shreve was een pantheïst. Hij legt uit wat deze leer inhoudt en stelt tegenover het pantheïsme het Bijbelse geloof aan een persoonlijke God, die onderscheiden is van Zijn schepping.