Parel

Uit Christipedia

Een parel is een hard, meest rond voorwerp uit parelmoer, dat in bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gevormd en door de mens als sieraad wordt gebruikt.

Kleur. De parel is doorgaans licht van kleur, maar er zijn er ook met een donkere kleur, de zogenaamde zwarte parels. Zoetwaterparels hebben wit en roze tinten.

Glans. De glans van parels hangt van de reflectie en de breking van het licht in de doorzichtige lagen af. Naarmate de laagjes dunner en talrijker zijn, is de glans fijner.

Vorm. Parels zijn vaak rond, maar soms ook onregelmatig van vorm. Traanvormige parels worden vaak als hanger gebruikt. Onregelmatig gevormde parels worden gebruikt in kettingen. De grootte van de parels varieert van een speldenkop tot een duivenei. Buitengewoon grote parels zijn de Parel van Lao Tze (24 cm in doorsnede) en de Parel van Puerto (67 lang en 30 cm breed). Nog grotere parels zullen er komen: de poorten van het hemelse Jeruzalem; uit telkens één parel bestaan de poorten van het door Johannes geziene hemelstad (Openb. 21: 21).

Parels in een mossel

Samenstelling. Een parel bestaat uit parelmoer; dit is voornamelijk laagjes koolzure kalk (in de vorm van aragoniet) die door een hoornachtige stof aan elkaar worden gekit. Het geheel is het parelmoer. Parels verouderen binnen 100-105 jaar, doordat het parelmoer afbladdert.

Vorming. Parels vormen zich in oesterachtige zeemossels, enkele soorten zoetwatermossels en soms ook in slakken. Ze ontstaan als reactie op binnengedrongen vreemde delen. Het zijn verharde afzonderingen uit het lichaam van de dieren.

Geschat wordt dat in 1 op de 15000 wilde oesters een parel zit. Tegenwoordig komen de meeste parels uit kwekerijen. Hiervoor wordt in de oester een klein korreltje parelmoer gelegd en de parel kan dan na twee jaar of langer geoogst worden. Bij de zoetwaterparels wordt er geen parelmoer maar mantelweefsel ingebracht.

Kostbaarheid. Kostbare parels zijn die van de paarlemoerschelp (mytilus margaritiferus). Deze schelpen komen voor in de zeeën van het warme klimaat. In de oudheid werden ze bovenal in de Perzische zeeboezem werd gevist. De grote moeilijkheden en gevaren en het verlies van veel mensenlevens, waarmee zij door de duikers van de zeebodem werden gehaald, verbonden met hun eigenaardige, mooie glans, maakten de oosterse parels reeds in de oudheid tot een der kostbaarste kleinoden. Daarom worden parels voor een maatstaf tot schatting van de kostbaarste schatten genomen, zoals van de goddelijke wijsheid (Job 28: 18; Spr. 3: 15), van het Koninkrijk der Hemelen (Matth. 13: 45 v.), van het Evangelie (Matth. 7 : 6).

In onze Nederlandse taal wordt het woord 'parel' ook overdrachtelijk gebruikt voor iets waardevols.

Meisje met de parel. Schilderij van Johannes Vermeer.

Sieraad. Paulus waarschuwt de christelijke vrouwen voor een ijdel pronken met parels (1 Tim. 2 : 9) en in de Openbaring (17: 4 en 18: 12) zijn zij onder het sieraad van de Grote Hoer en van haar aanbidders genoemd.

Geschiedenis. Reeds Egyptenaren waren vertrouwd met parels. In Mexico zijn parels gevonden uit 2500 voor Christus. Romeinen beschouwden ze als symbool van macht, wijsheid en geluk. In Pompeï zijn parels gevonden uit het jaar 79 na Christus.

Muziekvideo

Een bekend kinderlied is 'Een parel in Gods hand'.


Een parel in Gods hand. Tekst en muziek van Elly en Rikkert. Gepubliceerd op 13 dec. 2012 door Tubevolliedjes.

Meer informatie

Parel, nl.wikipedia.org.

Bronnen

Parel, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 22 okt. 2018.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Parelen. De tekst van dit lemma is op 22 okt. 2018 onder wijziging verwerkt.