Parlement van wereldreligies

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Het parlement van wereldreligies (ook genoemd parlement van wereldgodsdiensten, wereldparlement van godsdiensten, wereldparlement van religies), eigenlijk De Raad voor een Parlement van Religies van de Wereld, is in 1893 in de Verenigde Staten gesticht.

De Raad voor een Parlement van Religies van de Wereld werd opgericht om (1) harmonie te bevorderen tussen religieuze en spirituele gemeenschappen in de wereld en (2) hun engagement met de wereld en haar leidende instellingen te bevorderen, ten einde een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld te bereiken.

Men merkt op dat religie vaak wordt misbruikt als een instrument voor scheiding en onrecht, waarbij de idealen en leringen die de kern van elk van de grote tradities van de wereld vormen, worden verraden. Anderzijds beseft men dat religieuze en spirituele tradities het leven van miljarden mensen inhoud en vorm geven. Religies verzamelen mensen in de gemeenschappen van gedeelde overtuigingen en praktijken. Wanneer deze diverse gemeenschappen in harmonie voor het gemeenschappelijk goed (algemeen welzijn), is er hoop dat de wereld kan worden getransformeerd.

De Raad zoekt religieuze leiders uit de hele wereld voor overleg samen te brengen. Men zoekt geen eenheid, maar harmonie tussen de religies. Eenheid gaat ten koste van de eigenheid van de afzonderlijke religies. "Interreligieuze harmonie, aan de andere kant, is een haalbaar en zeer gewenst doel. Een dergelijke aanpak respecteert en wordt verrijkt door de specifieke kenmerken van elke traditie. Bovendien zijn binnen elke traditie de hulpmiddelen (filosofische, theologische en spirituele leringen en perspectieven) die elk in staat stellen tot het aangaan van respectvolle, waarderende en coöperatieve betrekkingen met personen en gemeenschappen van andere tradities."[1]

Op basis van gemeenschappelijke ethische beginselen kan men samenwerken voor een betere wereld. "Het welzijn van de Aarde en alle leven afhankelijk van deze samenwerking."[1]

In 1893 vond het eerste wereldcongres van religies plaats in Chicago in de Verenigde Staten. De Raad voor een Parlement van de Religies van de Wereld, in het Engels Council for the Parliament of the World's Religions (CPWR) ontstond officieel in 1988, nadat twee twee hindoeistische monniken hadden voorgesteld om het eerste interreligieuze wereldcongres, dat bijna een eeuw geleden plaatsvond (1983), met een viering te gedenken.

In 1993 vond het derde congres plaats, met 8000 deelnemers. Men vierde verscheidenheid en harmonie en verkende religieuze en spirituele antwoorden op vraagstukken die de deelnemers aangingen. Het parlement aanvaardde een ethische beginselverklaring in het document "Towards a Global Ethic: An initial Declaration", de aanzet voor een wereldethiek.

In 1999 kwam het parlement in Kaapstad (Zuid-Afrika) bij elkaar. Er waren 7000 deelnemers uit 80 landen, met sprekers als de Dalai Lama en Nelson Mandela.

Recente bijeenkomsten van het parlement vonden plaats in Barcelona (2004) en in Melbourne (2009).

Vanaf 2010 wordt de organisatie geleid door de moslim Imam Abdul Malik Mujahid uit Chicago. Hij volgt William E. Lesher op, die de organisatie leidde sinds 2003.

Het Parlement van de Wereldreligies kan rekenen op de steun van de UNESCO.

Beoordeling

Het parlement wil interreligieuze harmonie bevorderen, met het oog op een betere wereld.

Harmonie tussen mensen nastreven is goed:

Ro 12:18 Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen.

Een vredelievende houding en achting voor medemensen mag echter niet leiden tot vermenging van het christendom met andere godsdiensten en spirituele tradities. Tegenover de valse goden en religies van de wereld moet worden gehandhaafd dat God één weg heeft aangewezen waardoor wij mensen moeten behouden worden: Jezus Christus. Een gesprek met vertegenwoordigers van andere religies laat de noodzaak onverlet, dat Jood, heiden en naamchristenen tot bekering moeten komen. Het christendom is in wezen een bedreiging voor andere godsdiensten, omdat hun goden en denkbeelden het veld moeten ruimen voor de enige waarachtige God en Jezus Christus, die Hij heeft gezonden tot redding van de wereld, en voor de leer der waarheid die in de Heilige Schrift is vervat.  

Het parlement streeft naar een betere wereld. Louter menselijke en spirituele inspanningen zullen echter geen wezenlijk betere wereld (zoals een wereld zonder oorlog) tot stand brengen. Alleen God kan en zal een nieuwe goede wereldorde teweegbrengen, door de wederkomst van zijn Zoon Jezus Christus. Tot die tijd zullen christenen verdrukking lijden in een wereld die hen niet kent en zullen oorlogen en conflicten uit allerlei oorzaak blijven uitbreken. Christenen zijn geroepen hun licht te laten schijnen in de wereld door goede werken te doen, maar ook hun licht zal de duisternis van de wereld niet kunnen verdrijven, totdat de Zon der Gerechtigheid (=Christus) opgaat.

Bron

Meer informatie

Voetnoten