Pastoor

Uit Christipedia

Een pastoor (van Lat. pastor = herder) is in de Rooms-katholieke en de Oudkatholieke Kerk een priester aan wie door de bisschop de kerkelijke zorg over een parochie is toevertrouwd. Hij is het hoofd van een parochie en voorzitter van het parochiebestuur (kerkbestuur).

De pastoor kan worden bijgestaan door een kapelaan (in Nederland) of onderpastoor (in Vlaanderen); ook genoemd parochievicaris.