Patrick

Uit Christipedia

Patrick (373 - ca. 460)[1] of Patricius was een evangelist die het christendom in de 5e eeuw in Ierland bracht. Hij is de beroemdste evangelist van Ierland.

Volgens een biografie van hemzelf was hij de zoon van een te Bannavem in Schotland wonende diaken. Toen hij 16 jaar oud was, werd hij door Ierse zeerovers naar Ierland gevoerd en hij hoedde daar 6 jaar de kudde van een hoofdman.

Hij vluchtte vandaar, maar had geen rust. Hij begeerde het evangelie te brengen aan hen, die hem zo lang in slavernij hadden gehouden. Sommige schrijvers zeggen, dat hij van paus Coelestinus I een opdracht ontving tot prediken, maar dat is onbewijsbaar. Hij begon zijn zendingswerk in 432. Het is vreemd, dat de geschiedschrijvers van de 7e en 8e eeuw niets omtrent hem melden. Ook Beda Venerabilis noemt zijn naam niet.

Omdat Patrick zeer goed met de taal en de zeden van de Ieren bekend was, kon hij het volk zo gemakkelijk benaderen. In het vrije veld predikte hij over het lijden van Christus. De Druïden wilden eerst niet naar hem horen, maar Patrick hield vol en overwon. Hij doopte duizenden en stichtte kerken en kloosters.

St. Patrick's Day. In Ierland is de nationale feestdag St. Patrick's Day of Lá Fhéile Pádraig, die jaarlijks op 17 maart wordt gehouden, naar hem genoemd.

Meer informatie

Morris, The life of St. Patrick, 1888.

Bron

F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. Kampen: J.H. Kok, 1925-1931. Zes delen. Tekst van het lemma 'Patrick' is onder wijziging verwerkt op 18 nov. 2018.

Voetnoot

  1. De kerkhistoricus J.H. Landwehr wijst er in de Christelijke Encyclopedaedie (1925-1931) op, dat Patrick volgens Ierse annalen gestorven is in 493 in de ouderdom van 120 jaren; en dat men algemeen vaststelt, dat hij geboren is in 373; zijn sterfjaar schijnt, aldus Landwehr, tussen 457 en 464 gezocht te moeten worden. Het artikel Patricius op Wikipedia, geraadpleegd 18 nov. 2018, geeft op dat Patrick leefde van einde 4e eeuw tot 17 maart 461).