Pelagius

Uit Christipedia

Pelagius (ca. 354-418) was een Britse monnik en theoloog, die bekend stond om het bevorderen van een leerstelsel (door zijn tegenstanders pelagianisme genoemd) dat de nadruk legt op de menselijke keuze in de behoudenis en de erfzonde ontkent.

Zeer weinig bekend is er bekend over zijn persoonlijke leven en loopbaan.

Pelagius en zijn volgelingen verafschuwden de zedelijke normen van christenen in Rome, die hij verweet een verkeerde opvatting van de goddelijke genade te hebben.

Hijzelf werd beschuldigd van ketterij op de synode van Jeruzalem in 415. Zijn leerstellingen werden onder vuur genomen door Augustinus van Hippo, vooral de Pelagiaanse opvattingen over de goede natuur van de mens en de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het kiezen van ascese. Pelagius benadrukte vooral de vrijheid van de menselijke wil.

Bron

Pelagius, op: en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is op 20 nov. 2022 vertaald en onder wijziging verwerkt.