Peshitta

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Peshitta is de standaardversie van de Bijbel in het Syrisch.

Ex. 13:14-16

Naam. De naam 'Peshitta' komt uit het Syrisch en betekent letterlijk 'eenvoudige versie'. Het kan echter ook vertaald worden als 'algemeen'. De Peshitta is geschreven in het Syrisch alfabet.

Matth. 5 vers 8 ("Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien") in de Peshitta.

Geschiedenis. De eerste Syrische vertalingen van het Oude Testament gebeurden door joodse en joods-christelijke geleerden in de eerste twee eeuwen na Chr. De eerste vertaling van het Nieuwe Testament in het Syrisch gebeurde in 175 door Tatianus genaamd Diatessaron. Bisschop Theodoretus van Cyrrhus verzamelde in 423 n.C. alle kopieën van de Diatessaron en liet ze vervangen door wat men nu de vetus Syra noemt. De Peshitta is een bewerking van het oude Syrische materiaal om tot een uniforme versie van de Bijbel voor de Syrischsprekende kerken te komen. Lange tijd werd aangenomen dat bisschop Rabbula van Edessa (gestorven 435) was verbonden met de productie van de Peshitta. Een onderzoek van Arthur Vööbus toonde echter aan dat de Peshitta reeds bestond voor Rabbula's tijd. Tegen de vijfde eeuw was de Peshitta de standaardbijbel voor de Syrischsprekende kerken.

Gebruik. De kerken die de Peshitta gebruiken zijn o.a. de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië, de Syrisch-Katholieke Kerk en de Assyrische Kerk van het Oosten.

Meer informatie

Peshitta, Bijbelaantekeningen.nl

Syriacbible.nl bevat de tekst van het Peshitta Nieuwe Testament met volledige vocalisatie, zonder vertaling in het Nederlands.

Peshitta.nl bevat een Nederlandse vertaling van het Peshitta Nieuwe Testament.

EvangelischeBijbelvertaling.nl geeft een vertaling uit 2020 van de Bijbel in hedendaags Nederlands. De vertaling van het Nieuwe Testament is gebaseerd op de Peshitta. Verschillen met de Griekse grondtekst worden in voetnoten aangegeven.

Bron

Peshitta, nl.wikipedia.org. Tekst van dit artikel is onder wijziging verwerkt op 17 aug. 2020.