Philip Doddridge

Uit Christipedia

Philip Doddridge (1702—1751) was een bekend Engels non-conformistisch predikant. Hij behoort tot de meest bekende en geliefde non-conformistische predikers en schrijvers.

Hij werd geboren te Londen in 1702. Hij werd bekend als schrijver van verscheidene zedekundige werken; zijn preken, gewaardeerd om hun mooie eenvoudige stijl, en ook enige andere van zijn geschriften zijn in onze taal overgezet.

Een van zijn bekendste liederen is het mooie lied: O Ood of Bethel by whose hand[1], over Genesis 28: 20-22. Dat was het lievelingslied van zendeling David Livingstone. 

Hij overleed te Lissabon in 1751.

Meer informatie

F. van Holten, Pastor, docent, schrijver, dichter, biografisch artikel in het Reformatorisch Dagblad, 4 okt. 2001.

Artikel Philip Doddridge, En.Wikipedia.org

Bronnen

Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931), deel IV, s.v. Dorddridge (Philip).

P.G. Witsen Geysbeek e.a., Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving. Eerste afdeeling: A-K (Amsterdam: Gebr. Diederichs, 1836) s.v. Doddridge (Philip).

Voetnoot

  1. Bladmuziek en melodie, Youtube.com,