Philippus Melanchthon

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Philippus Melanchton)

Philippus of Philipp Melanchthon (1497-1560) was de rechterhand van Maarten Luther en nam een werkzaam aandeel in de reformatorische beweging. Hij was de eerste dogmaticus van het Protestantisme.

Melanchton werd in 1497 te Bretten in de Palz geboren. Zijn eigenlijke naam was Philip Schwarzerdt. De naam waaronder hij bekend is, is de vergrieksing van die eerste naam.

Op 13-jarige leeftijd kwam hij al op de academie en, toen hij 21 jaar was, in het jaar 1518, werd hij hoogleraar in de Griekse taal te Wittenberg. Hij was kenner van de klassieken.

Hij was een fijn beschaafd man, met een vredelievend karakter.

In Wittenberg kwam hij onder invloed van zijn stadsgenoot Maarten Luther. Tot diens dood bleven zij vrienden.

Hij schreef een geloofsleer (Loci Communes) in 1521; in 1530 de Augsburgse confessie.

Voor Luther was hij van grote betekenis. Deze schreef: „ik ben de baanbreker, Melanchton is de man, die in stilte zaait met zijne rijke gaven, hem door God verleend".

Na Luthers dood werd hij leider van de Lutheranen, maar ondervond van vele theologen felle oppositie. Als onrechtzinnig Lutheraans gold zijn opvatting dat in de genade samenwerken: genade, woord en de vrije wil van den mens (synergisme); ook stond hij in de avondsmaalsopvatting te dicht bij Calvijn. Zijn grote tegemoetkoming tegenover de Katholieken werd als verraad uitgekreten. Voor Melanchthons opvatting over wet en evangelie, zie Philippus Melanchthon over wet en evangelie.

Aan zijn kennis dankte hij de titel: leermeester van Duitsland[1].

1400 — 1499 < Kerkgeschiedenis 1500 — 1549 > 1550 — 1599
Johannes CalvijnPhilippus MelanchtonUlrich ZwingliMaarten Luther

Bronnen

Zoek-licht; Nederlandsche encyclopaedie voor allen. Arnhem: N.V. Uitgevers-maatschappij Van Logum Slaterus & Visser, 1922-1925. Tekst van het lemma 'Melanchton' is onder wijziging verwerkt op 29 jan. 2023.

J. H. Landwehr, Kort overzicht van de kerkgeschiedenis. Kampen: J.H. Kok, 3e herz. druk 1922. Enige tekst van blz. 51 is onder wijziging verwerkt op 29 jan. 2023.

Voetnoot

  1. Daartegenover staat het woord van de Heer Jezus: "Mt 23:10  Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: de Christus." (Telos)