Piet de Rover

Uit Christipedia

Piet Adriaan de Rover (1903-1970) was een Nederlandse protestants-christelijke schrijver van kinderboeken en leraar Mulo achtereenvolgens in Scheveningen, Emmen, Wageningen en Loppersum.

Foto: Piet de Rover (staand, 1e van links) en andere christelijke schrijvers in 1936

Piet Adriaan de Rover werd op 21 oktober 1903 geboren in Hardinxveld, uit een geslacht van schippers. Hij bracht zijn jeugd door in die plaats aan de rivier de Merwede, tussen Dordrecht en Gorinchem. Zijn vader zond hem naar de kweekschool, omdat de “amfibie-schipperij” terugliep. Dit is een vorm van binnenschipperij waarbij de huisvader een hele week onderweg was met vracht en zijn gezin thuis bleef. Piet werd onderwijzer, doch bleef de schipperij liefhebben. Hij was in het bijzonder geboeid door de schippers- uit Hardinxveld en omgeving. Hij kende hun geloofsstrijd. Vandaar dat hij diverse boeken over de binnenvaart het licht deed zien.

Hij was een rasverteller, die duizenden kinderen boeide met zijn kinderuurtjes voor de radio. Zijn stem kreeg zo'n bekendheid, dat men hem op de klank van zijn stem af bij de naam noemde. A. Vogelaar van Amersfoort, schrijfster van jeugdboeken, herinnert zich als leerling aan de school voor voortgezet onderwijs in Wageningen, waar De Rover les gaf: "Hij droeg vaak voor uit eigen werk, op een heel dramatische manier, precies zoals hij schreef."[1]

De Rover kreeg vier kinderen, twee zonen en twee dochters, die allemaal in Wageningen zijn getrouwd[2].

De Rover schreef onder de titel Naar 't Heilig Blad een bijbelvertelling en -verklaring 'voor de rijpere jeugd', waarvan de eerste druk dateert van ca. 1945. Ook schreef hij over zending en kerkgeschiedenis. In 1947 verscheen 'de strijdende kerk', een vijfdelig vertelboek der kerkgeschiedenis. Als aanvulling hierop schreef de onderwijzer ”De kerk op mars” (1958), een 'vertel- en voorleesboek van de geschiedenis der zending'. Dit boek werd een begrip. Duizenden leerlingen maakten daardoor kennis met de geschiedenis van de zending.  I.A. Kole herschreef en vulde het aan, onder de nieuwe titel 'De kerk die werft' (2008). In deze editie is een aantal verhalen uit de recente zendingsgeschiedenis toegevoegd en zijn alle verhalen aan huidige spellingsnorm in Nederland aangepast. Verder schreef De Rover 'De weg der kleine mensen', een driedelige roman over de gelovige, moedige strijd der 'kleine luyden', die Abraham Kuiper aanhingen, en een levensroman over de kerkhervormer Calvijn (1962).

Piet de Rover overleed te Putten op 4 augustus 1970.

Schriftelijke werken

Lijst van boeken, zonder aanspraak op volledigheid:

 • Als 't water roept (1927)
 • Een vreeselijke avond, en toch ...(1928)
 • Wim de kleine schipper (1929)
 • Het spook in 't krot (1930)
 • De waterreus (1934)
 • Ferme jongens; een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar (1935)
 • Wolken en zon (1935)
 • Met H.A. van den Hoven van Genderen: Het rijzend licht; zendingsleesboek (1936)
 • Water en wind (1936)
 • Martientjes verlangen (1936)
 • Jantina van de turfschuit (1937)
 • Dirk de struikrooier (1937)
 • Siem de Mug als speurder (1937)
 • Op jacht naar boeven en "Meerkoet" (1937)
 • IJsgang (1938)
 • Kerstfeest in de roef (1938)
 • Naar de zuivere rivier (1939)
 • Behouwe vaart; een verhaal over de binnenvaart rond 1900. Met foto's van Willem van Malsen. (1940).
 • Avonturen van twee schippersjongens (1941)
 • Naar 't Heilig Blad: bijbelvertelling en -verklaring voor de rijpere jeugd (1942-1945)
 • Bieke's levenslied (1947)
 • De strijdende kerk; vertelling der kerkgeschiedenis van het eerste Pinksterfeest tot heden (1947)
 • Naar 't heilig blad. Het Oude Testament (1947-1949)
 • Jantina van de turfschuit (1948)
 • De moeder des Vaderlands in het goud (1948)
 • Werkboekje bij het groot-vertelboek der kerkgeschiedenis 'De strijdende kerk' (1954)
 • Ruig volk (1952). Eerste deel van de serie 'De weg der Kleine mensen'.
 • Een wonderlijke redding. Avonturen van twee schippersjongens (ca. 1953)
 • In donkere stormnacht (2e dr. 1954)
 • Martha; een roman voor oudere meisjes (1954)
 • Ick sal gedencken : nationale bevrijdingsuitgave voor de jeugd (1955)
 • Rovers op de rivier : een speurdersverhaal (3e druk 1955)
 • De wondere tocht (1956)
 • Het gebeurde bij Riccione : roman van een blijde reis (1956)
 • Laura wil je varen (3e druk 1957)
 • Kerstfeest in de roef (1958)
 • De weg der Kleine mensen (1961). Drie delen: Ruig volk, Ontwakend volk en Bevrijd volk.
 • Calvijn, de reus uit Noyon (1962)
 • Het werk der eeuwen; lees-leerboekje voor de kerk- en zendingsgeschiedenis. Twee delen (1963)
 • Jantina van de turfschuit (ca. 1970)
 • De kerk die werft : verhalen over de zendingsgeschiedenis (2008)

Meer informatie

K. van der Zwaag, "Zending leer je vooral kennen uit biografieën", boekbespreking van De kerk die werft (2008), op RefDag.nl, 27 mei 2008.

Bronnen

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=rove002

AchterDeRug.nl. Bevat een overzicht van geschriften van Piet de Rover, met afbeeldingen van de boekomslagen.

J. Schipper, 'Literatuur en de Afscheiding', in: Driestar bundels, 29 oktober 1984. Archief: Digibron.nl

Voetnoten

 1. Bron van het citaat: Jan Kees Karels, "Peerke" las je met tranen in de ogen, op RefDag.nl, 14 maart 2008.
 2. Bron: Piet de Rover (Dordrecht), in een bericht aan Kees Langeveld, 25 okt. 2012. Dit is een andere Piet de Rover dan de persoon van het artikel