Pinksteren (chr.)

Uit Christipedia

Pinksteren (Eng. pentecost; Du. Pfingsten; Fr. pentecôte) is een hoogtijd in de christenheid die in NederlandBelgië en vele andere landen twee dagen duurt. Het is een feest tot gedachtenis van de mededeling van de Heilige Geest aan de leerlingen van Jezus die op de Joodse pinksterdag in Jeruzalem bijeen waren. Op die dag daalde de Geest, gezonden door de verheerlijkte Heer Jezus, uit de hemel neer, maakte inwoning in de leerlingen en voegde hen samen tot één lichaam. Aldus werd de gemeente van Jezus Christus gesticht.

Woord. Het woord “pinksteren” is een verbastering van het Griekse woord πεντηκοστη, pentèkostè = vijftigste, van Grieks πεντε, pente = vijf. Pentèkostè is de vrouwelijke vorm van het Griekse rangtelwoord πεντηκοστος, pentekostos =vijftigste. In het Engels heet Pinksteren Pentecost, dat dus “vijftigste” betekent. Pinksteren begint op de vijftigste dag na Pasen. Het woord "pentèkostè" komt 3x voor in de brontekst van het Nieuwe Testament.

Hnd 2:1 En toen de dag van pinksteren werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen.

Hnd 20:16  Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om zo mogelijk op de dag van pinksteren in Jeruzalem te zijn.

1Co 16:8  Maar ik zal in Efeze blijven tot pinksteren; (TELOS)

Datum. De datum van Pinksteren (eerste pinksterdag) wordt in het oosten volgens de Juliaanse en in het westen volgens de Gregoriaanse kalender berekend. Het gevolg hiervan is dat christenen in het oosten Pinksteren meestal op een andere zondag vieren dan christenen in het westen.

Oorsprong. Het Pinksterfeest stamt uit de Bijbel en de godsdienst van het Jodendom, waar het in Israël een oogstfeest was. Daar wordt het ook Wekenfeest genoemd, omdat het zeven weken na het feest van de Eerstelingsgarve (de eerste Paasdag in de christenheid) gevierd werd, zie art. Wekenfeest. De Israëlieten telden vijftig dagen, te beginnen op de dag van Eerstelingsgarve. De vijftigste dag valt op de dag na de zevende sabbat na Eerstelingsgarve. Er zijn dan 'zeven volkomen sabbatten' verstreken. 

Het Wekenfeest is door God ingesteld voor Israël. Het Nieuwe Testament geeft de gelovigen in Jezus Christus, die niet onder de wet van Mozes zijn, geen gebod, aansporing of aanmoediging om het pinksterfeest te vieren. 

Onwetendheid.

Ruim helft Nederlanders weet niets van Pinksteren

Ruim de helft van de Nederlanders weet niet wat Pinksteren van oorsprong betekent. Dat blijkt uit een NIPO-onderzoek in opdracht van de NCRV-gids. Met Pinksteren herdenken christenen dat de Heilige Geest neerdaalde op de discipelen van Jezus, waardoor die werden bezield om het evangelie te verkondigen. Iets minder dan de helft van de Nederlanders kent die betekenis. 41 Procent denkt dat Pinksteren te maken heeft met de opstanding van Jezus (Pasen) en 18 procent kiest voor de betekenis 'meifeest'. Driekwart van de Nederlanders (74 procent) zal met Pinksteren zeker niet naar een kerkdienst gaan. 13 Procent is dat wel van plan en 12 procent gaat misschien. 

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 mei 2004