Pitom

Uit Christipedia

Pitom was een stad in het oude Egypte die genoemd wordt in de Bijbel. De Israëlieten moesten voor de farao, de koning van Egypte, voorraadsteden bouwen, waaronder Pitom.

Ex 1:11 En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over [het volk] aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses. (HSV)

Kaart: Ligging van Pitom ten oosten van de Nijldelta in Beneden-Egypte. De witte stip duidt aan dat de ligging niet geheel zeker is.

Pitom werd mogelijk gebouwd onder farao Ramses II, die regeerde van 1290-1224 vóór Chr.