Postmillenialisme

Uit Christipedia

Het postmillennialisme of postchiliasme is de leer dat Christus pas terug op aarde komt ná (post) het Duizendjarig Rijk (millennium).

Duizend jaar. De meeste aanhangers van het postmillennialisme geloven niet aan een periode van letterlijk duizend jaar, maar wel aan een lange periode. 'Duizend jaren' (Opb. 20) verstaan zij symbolisch.

Wereldverbetering. Postmillennialisten geloven dat de wereld door de inspanning van christenen steeds beter zal worden, tot ze eindelijk christelijk is en een lange periode van vrede en welvaart zal aanbreken onder de onzichtbare regering van Christus. Na afloop van deze tijd zal Christus terugkomen.

De theologie die zich met de verbetering van de wereld en de vestiging van het koninkrijk van God bezighoudt is de heerschappijtheologie (Eng. dominion theology). Belangrijke varianten hiervan zijn het Christian reconstructionism, de Kingdom Now theology en het Kinism. Er zijn twee belangrijke stromingen binnen de heerschappijtheologie van het postmillennialisme. Sommigen menen dat het millennium pas aanbreekt als christenen van bovenaf – dat wil zeggen door de overheid en maatschappelijke instituties – de samenleving hebben hervormd. De maatschappij moet bestuurd worden naar Bijbelse maatstaven. Deze groepen hangen dan ook een theocratisch standpunt aan en verwerpen vaak de scheiding van kerk en staat. Anderen menen dat de maatschappij van onderaf veranderd moet worden door de bekering en levensvernieuwing van mensen. De laatste opvatting heeft wortels bij de puriteinen.

Rampzalige eindtijd. De meeste postmillennialisten geloven dat de rampscenario's die de Bijbel voor de eindtijd schetst grotendeels betrekking hebben op de eerste eeuw na Christus, op de verschrikkelijke tijd die uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.C. De 'laatste dagen' zijn de laatste dagen van de overgangstijd tussen de opstanding van Christus en de ondergang van Jeruzalem. De meeste postmillennialisten zijn daarmee preteristen (→ Preterisme).

Beoordeling

Duiding van de duizend jaar. Dit getal wordt in Opb. 20 meermalen genoemd en er is geen goede reden om 'duizend' symbolisch te duiden.

Eindtijd. De tijd die kort aan de wederkomst van Christus vooruitgaat is geen hoogtepunt in de menselijke geschiedenis, maar een dieptepunt: oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, verkoelde liefde, zelfzucht, ongehoorzaamheid, genotzucht, enz.

2Ti 3:1  Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; (Telos)

Mt 24:12  En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. (Telos)

Niet alles wat de Bijbel over de eindtijd meedeelt, is te plaatsen in de rampzalige jaren die voorgingen aan de verwoesting van Jeruzalem. Jezus komt om de verdrukte gelovigen te verlossen.

2Th 1:4  zodat wij zelf in u roemen in de gemeenten van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt: 2Th 1:5 een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt; 2Th 1:6  daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, 2Th 1:7  en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (Telos)

Bron

Chiliasme, op nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 25 april 2022.