Pottenbakker

Uit Christipedia

Een potterbakker is een maker van potten. Van de pottenbakker zegt de Schrift zegt dat hij de klei treedt om ze kneedbaar te maken (Jes. 41:25) en zijn werk op een draaischijf vormt (Jer. 18:3). Veel van het gewone aardewerk in het Oosten wordt gemaakt op een zeer eenvoudige manier: de werkman draait het wiel met zijn voeten, en met zijn handen vormt hij het werk zoals het hem behaagt.

De pottenbakker maakt zijn vaten als het hem behaagt. Dit werk is een mooie illustratie van de macht van God als Schepper en wordt toegepast op Israël: "als de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël." (Jer 18:2-6). De profeet Jeremia kreeg de opdracht om naar het huis van de pottenbakker te gaan en daar vernam hij die illustratie:

Jer 18:2 Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u Mijn woorden doen horen. Jer 18:3 Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Jer 18:4 Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Jer 18:5 Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Jer 18:6 Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israël. (HSV)

Het werk van de pottenbakker illustreert ook de soevereiniteit van God: "Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt?" De pottenbakker heeft volledige macht over het leem (Ro 9:20,21).

Ro 9:20 Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt? Ro 9:21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer? (TELOS)

Dit gewone aardewerk van het Oosten is zeer broos, en op deze hoedanigheid wordt in de Schrift vaak gezinspeeld. De Heer Jezus zal al Zijn vijanden onderwerpen: Hij zal hen in stukken slaan als pottenbakkersvaten (Ps 2:9; Jes 30:14; Opb 2:27).

Opb 2:27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen; (TELOS)

De volgende video toont het werk van een Romeense pottenbakker:


(Video, duur 5 minuten; bron: Youtube; gezongen wordt het lied "Uw sterke hand", Opwekking 589)

Bronnen

In de eerste versie van dit artikel is vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. Potter. George Morris, 1899.