Prayer Night (evenement)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Prayer Night (= gebedsnacht) is een gebedsevenement in Nederland, gehouden door christelijke jongeren. Tijdens de gebedsnacht komen door heel het land jongeren uit verschillende kerken samen om te bidden, allemaal op dezelfde avond en met hetzelfde thema. In 2011 was de datum 15 januari en het thema 'Houvast'. De jongeren bidden bijvoorbeeld voor hun woonplaats, ons land, de wereld en voor elkaar.

Prayer Night.jpg

De Prayer Night is een landelijk initiatief van de Evangelische Alliantie (EA) en wordt door meerdere organisaties gedragen. Het doel van de Prayer Night is (2011):  

  • Jongeren uit verschillende kerken en gemeenten bijeenbrengen om elkaar te ontmoeten en God te aanbidden.
  • Bidden voor elkaar, elkaars leven, familie, omgeving, buurt, school, werk, en alle dingen die in de wereld spelen.
  • Plaatselijke en regionale gebedsactiviteiten stimuleren en activeren.

De EA coördineert de jongerengebedsavond, maar de plaatselijke organisatoren bepalen zelf de invulling van het programma. De avonden (en soms nachten) worden namelijk door een team jongeren uit de plaats zelf georganiseerd.

In 2010 kwamen volgens de Evangelische Alliantie op veertig verschillende plaatsen in Nederland in totaal een kleine duizend jongeren bij elkaar om te bidden.

In 2014 deden ruim duizend jongeren mee aan de Prayer Night. Er waren 39 plaatselijke Prayer Night’s.

In 2015 was het thema 'Get connected'. De gebedsnacht voor jongeren was een onderdeel van de jaarlijkse Week van Gebed.

In 2019 werd er geen aparte landelijke gebedsnacht voor jongeren meer georganiseerd, omdat in de afgelopen jaren de belangstelling voor de Prayer Night was afgenomen.

Wel biedt de landelijke werkgroep van de Week van Gebed voor de eenheid een algemene handleiding aan voor het organiseren van een gebedsbijeenkomst voor jongeren en moedigt zij organisatoren van de plaatselijke gebedsweek aan om jongeren te betrekken bij de voorbereidingen.

Bronnen

Het nieuws- en persbericht over de gebedsnacht van 2011.

Prayer Night 2015 bekend, Visie.eo.nl, 5 jan. 2015.

Jongeren, WeekVanGebed.nl, geraadpleegd 6 dec. 2019.