Prikkel

Uit Christipedia
Tegen de prikkels achteruit slaan is een beeld ontleend aan het gedrag van een trek- of lastdier en heeft de figuurlijke betekenis van zich zinloos verzetten tegen een hogere macht.
Hnd 26:14 En toen wij allen op de grond vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan. (TELOS)'
Het beeld in ontleend aan het gedrag van last- of trekdieren die door een stok of zweep met prikkels worden opgedreven en er in verzet tegen aantrappen. De prikkels zijn ijzeren punten aan de stok of zweep van de drijver of aan de ploeg. Ze moesten het dier afschrikken achteruit te trappen. Een weerspannige os die de ploeg trekt verwondt zichzelf met achteruit trappen tegen de prikkels, een zinloos verzet.

In de Oudheid werd dit gezien als een toepasselijk zinnebeeld om het zinloze van verzet tegen hogere machten aan te duiden. “Tegen de prikkels achteruit slaan” is een gezegde dat we ook bij antieke schrijvers vinden, onder andere in het drama Bacchae van de tragediedichter Euripides.

De Heer Jezus maakt Saul duidelijk dat diens verzet tegen Hem moeilijk en zinloos is.

Bronnen

Onder meer:

Commentaar van Tekst voor Tekst bij Hand 16:14

Aantekeningen van de TELOS-vertaling bij Hand. 16:14